1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383113

Podyplomowe studia w zakresie PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Wydział Prawa i Administracji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1600.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Prawa i Administracji
Adres: 20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5,
tel. (0-81)537-54-45,
faks: (0-81) 537-54-45
E-mail: m.bogusiak@umcs.lublin.pl
www: www.prawo.umcs.lublin.pl


Kierownik studiów podyplomowych: Prof. dr hab. Teresa Liszcz


Czas trwania - 2 semestry.


Opis studiów: dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, w celu poszerzenia wiedzy menedżerów, pracowników komórek osobowych, pracowników ZUS i działaczy zawiązków zawodowych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz elementów procedury cywilnej.


Warunki ukończenia studiów – uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania.


Program studiów: obejmuje zajęcia z przedmiotów- indywidualne prawo pracy, zbiorowe prawo pracy, elementy europejskiego i międzynarodowego prawa pracy, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wybrane zagadnienia psychologii pracy, elementy prawa podatkowego, wybrane zagadnienia etyki pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Miejsce przyjmowania dokumentów Wydział Prawa i Administracji-Dziekanat, pok.213.


Zasady przyjęć - złożenie kompletu dokumentów.


Opłata za semestr – planowany koszt 1600 zł

Numer konta bankowego: 82103019992404727000128201 


Informacji udziela:
Marzena Bogusiak
tel. (0-81)537-54-45, 537-52-32,
faks: (0-81) 537-54-45,
e-mail: m.bogusiak@umcs.lublin.pl
www: www.prawo.umcs.lublin.pl

Rekrutacja

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test