1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380609

Podyplomowe studia w zakresie prawa gospodarczego i handlowego

Wydział Prawa i Administracji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1750.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator
Wydział Prawa i Administracji
20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, www.umcs.lublin.pl

Współorganizator
Lubelska Fundacja Rozwoju
20-111 Lublin, ul. Rynek 7, tel. (0-81) 531 80 14, fax. (081) 743 73 26
www.lfr.lublin.pl, studia@lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych: prof. zw. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska

Czas trwania: 2 semesrty


Opis Studiów: Studia obejmują swym zakresem prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, zagadnienia prawa handlowego, prawa cywilnego, umów w obrocie gospodarczym, papierów wartościowych, podatków, prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Dają możliwość podniesienia kwalifikacji osobom posiadającym wyższe wykształcenie (nie tylko prawnicze), które pracują w sektorze gospodarczym. Absolwentom uczelni pozwalają na rozszerzenie wiedzy w celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy. To pierwsze tego typu studia w naszym regionie.


Program studiów:
1. Podstawy prawa cywilnego
2. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
3. Prawo handlowe
4. Umowy w obrocie gospodarczym
5. Prawo własności intelektualnej
6. Prawo pracy
7. Prawo papierów wartościowych
8. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
9. Prawo podatkowe
10. Seminarium


Miejsce przyjmowania dokumentów: W siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju
na ul. Rynek 7 w Lublinie

Zasady przyjęć: kolejność zgłoszeń ( analiza złożonych dokumentów)


Opłata za semestr: 1 750 zł. (3 500 zł. za całość)

Numer konta bankowego: 66103019992404667000128201

Informacji udziela:

Katarzyna Gol

Specjalista ds. Szkoleń
Dział Doradztwa i Informacji
Lubelska Fundacja Rozwoju
Adres: ul. Rynek 7
Telefon: tel. (0-81) 531 80 14, fax. (081) 743 73 26

E-mail: studia@lfr.lublin.pl www: www.lfr.lublin.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test