1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383170

Podyplomowe studia - Zarządzanie funduszami UE i prawo europejskie

Wydział Prawa i Administracji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 2000.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator
Wydział Prawa i Administracji
20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, www.umcs.lublin.pl

współorganizator
Lubelska Fundacja Rozwoju (na mocy porozumienia WPiA – LFR)
20-111 Lublin, ul. Rynek 7, tel. (0-81) 531 80 14, fax. (081) 743 73 26
www.lfr.lublin.pl, studia@lfr.lublin.pl

 

Kierownik Studiów podyplomowych: dr Rafał Poździk

Czas trwania: 2 semestry

Opis Studiów: Studia są skierowane do wszystkich, którzy z racji wykonywanych obowiązków lub zainteresowań chcieliby uzyskać wiedzę w zakresie zasad i mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej oraz zarządzania projektami europejskimi. Studia przeznaczone są dla pracowników administracji rządowej, samorządów terytorialnych, dziennikarzy, przedsiębiorców, osób zatrudnionych w sektorze pozarządowym, a także absolwentów wszystkich kierunków studiów, którzy chcą wiązać swoje perspektywy zawodowe ze strukturami i funduszami Unii Europejskiej.


Program studiów:
1. Źródła prawa wspólnotowego
2. Organy Wspólnoty Europejskiej
3. Fundamentalne swobody gospodarcze
4. Warunki funkcjonowania przedsiębiorców na rynku europejskim
5. Wspólna polityka rolna i ochrona środowiska w UE
6. Strukturalna polityka regionalna UE
7. Fundusze Strukturalne UE
8. Metodologia przygotowywania projektów
9. Zarządzanie projektami
10. Seminarium dyplomowe

Miejsce przyjmowania dokumentów: W siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju
na ul. Rynek 7 w Lublinie

Zasady przyjęć: kolejność zgłoszeń ( analiza złożonych dokumentów)


Opłata za semestr: 2 000 zł. (4 000 zł. za całość)

Numer konta bankowego: 12103019992404707000128201

Informacji udziela:
Katarzyna Gol
Dział Doradztwa i Informacji
Lubelska Fundacja Rozwoju
Adres: ul. Rynek 7
Telefon: tel. (0-81) 531 80 14, fax. (081) 743 73 26

E-mail: studia@lfr.lublin.pl www: www.lfr.lublin.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Wrocław
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Warszawa
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Kraków
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Poznań
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Szczecin
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Lublin
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Gdańsk
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Białystok
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Bydgoszcz
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Chorzów
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Olsztyn
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Legnica
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Toruń
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Kielce
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Łódź
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Gorzów Wielkopolski
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Rzeszów
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Radom
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Piotrków Trybunalski
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Włocławek
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Grudziądz
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Kwidzyn
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Tychy
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Sosnowiec
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Ełk
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Katowice
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Skierniewice
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Przemyśl
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Koszalin
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Elbląg
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Nowa Ruda
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Głogów
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Bielsko-Biała
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Częstochowa
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Słupsk
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Zielona Góra
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Gdynia
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Jasło
» Więcej kryteriów

test