1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380438

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: Kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

rganizator: Wydział Pedagogii i Psychologii UMCS
Instytut Pedagogiki
Adres: 20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12
Telefon:081 – 537 – 63 – 35
Faks: 081 – 532 – 04 - 27
E – mail: mparchomiuk@o2.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Monika Parchomiuk

Czas trwania: 3 semestry

Opis studiów: Studia przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w szkołach powszechnych i w przedszkolach, w których uczą się dzieci i młodzież niepełnosprawna.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami niepełnosprawnymi uczącymi się w integracji. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej, pracujących lub zamierzających podjąć pracę z uczniami niepełnosprawnymi.

Zajęcia prowadzone są w ciągu pięciu zjazdów (w każdym semestrze). Zaczynają się w piątki od godz. 15, w soboty trwają od 8 do 20 a w niedziele od 8 do 15.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Plan studiów trzysemestralnych:

Nazwa przedmiotu
I semestr
II semestr
III semestr
Zalicz
Lp.
 
wy
ca
wa
wy
wa
wa
sem
Razem
 
1.
Założenia teoretyczne integracji w nauczaniu i wychowaniu
5
 
5
 
 
 
 
10
z
2.
Problemy etyczne w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 
 
 
 
10
 
 
10
z
3.
Pedagogika specjalna
5
12
 
 
 
 
 
17
E
4.
Psychologiczne podstawy rewalidacji
5
 
 
 
 
 
 
5
z
5.
Psychologia upośledzonych umysłowo
10
 
15
 
 
 
 
25
E
6.
Metodyka wychowania i nauczania upośledzonych umysłowo
10
 
15
 
 
 
 
25
zo
7.
Praktyka w szkołach specjalnych
 
 
10
 
15
 
 
25
z
8.
Dydaktyka kształceniua specjalnego
5
10
 
 
 
 
 
15
zo
9.
Psychologia niewidomych i słabo widzących
5
 
10
 
 
 
 
15
E
10.
Psychologia niesłyszących i słabo słyszących
5
 
5
 
 
 
 
10
zo
11
Metodyka wychowania i nauczania słabosłyszacych
 
 
 
 
5
7
 
12
z
12.
Metodyka wychowania i nauczania niewidomych i słabo widzących
 
 
 
10
15
 
 
25
z
13.
Informatyka w kształceniu specjalnym
 
 
7
 
7
7
 
21
z
14.
Wychowanie i nauczanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorych
 
 
 
10
8
7
 
25
zo
15.
Arteterapia
 
 
 
6
10
 
 
16
z
16.
Profilaktyka trudnosci wychowawczych
5
 
5
 
 
 
 
10
z
17.
Rewalidacja indywidualna i reedukacja
 
 
 
10
10
5
 
25
zo
18.
Logopedia
 
 
 
 
 
10
 
10
z
19.
Wybrane techniki muzykoterapii
 
 
 
 
7
7
 
14
z
20.
Orientacja niewidomych w przestrzeni
 
 
 
 
 
5
 
5
z
21.
Seminarium dyplomowe
 
 
 
 
20
 
10
30
praca
 Razem
55
22
72
36
107
48
10
350
3E
Razem w semestrze
149
143
58
350Miejsce przyjmowania dokumentów: 20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12,
p. 64 (dr M. Parchomiuk), mgr E. Sacewicz, pok. 28.


Zasady przyjęć: złożenie kompletu dokumentów

 

Opłata za semestr: 1.300 (przy 30 słuchaczach)

Informacji udziela: dr Monika Parchomiuk

Adres: 20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12, pokój nr 64
Telefon: 081 – 537 – 63 – 35, kom. 509-678-096 (środy godz. 15-17, czwartki godz. 9-11)
e-mail : mparchomiuk@o2.pl

 

mgr Elżbieta Sacewicz

Adres: 20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12

Telefon: 537-63-42 (poniedziałek - piątek godz. 9-14 pok. 28)

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test