1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383500

Podyplomowe studia doskonalące w zakresie PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS – Instytut Pedagogiki
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej
Adres: 20 – 004 Lublin, ul. Narutowicza 12
Telefon: (081) 537-63-32

Kierownik studiów podyplomowych: dr Iwona Zwierzchowska

Czas trwania: 2 semestry

Opis studiów:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Studia przygotowują do pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń Marii Montessori. Ukazują możliwości twórczej adaptacji pedagogiki Montessori do pracy polskich placówek oświatowych, a także rozwijają umiejętności organizowania środowiska stymulującego indywidualny rozwój dziecka. Zajęcia planowane są 1-2 razy w miesiącu: w piątki (od godz. 15.00), soboty oraz niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania.

 

Program studiów:

W ramach wykładów oraz konwersatoriów przewidzianych programem studiów słuchacze zaznajamiają się, między innymi, z teoretycznymi podstawami systemu pedagogicznego Marii Montessori, poznają zagadnienia z zakresu metodyk: rozwijania zdolności sensorycznych, rozwijania sprawności językowych, kształcenia matematycznego, geometrii, poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego, a także zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie pracy z materiałami montessoriańskimi.
Łączna liczba godzin – 270 (60 godz. wykładów, 210 godzin konwersatoriów)

 

Plan studiów:

 • Techniki poznawania dziecka i jego środowiska – 10 godzin
 • Narodziny i rozwój systemu Montessori – 15 godzin
 • Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori – 20 godzin
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych – 45 godzin
 • Metodyka rozwijania sprawność językowych – 40 godzin
 • Metodyka kształcenia matematycznego – 80 godzin
 • Metodyka geometrii – 25 godzin
 • Metodyka poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego – 35 godzin

Miejsce przyjmowania dokumentów:
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej, ul. Narutowicza 12, Lublin, pokój 38

 

Zasady przyjęć: Złożenie kompletu dokumentów

 

 

Opłata za semestr: 1300 zł. (przy liczbie słuchaczy 25)

Numer konta bankowego: 93103019992407927000129201

 

Informacji udziela: : mgr Beata Białek-Boczek
Adres: 20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12, pokój 38
Telefon: 081 537-63-32

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego
 • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
 • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
  które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test