1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380598

PEDAGOGICZNE STUDIA KWALIFIKACYJNE

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 950.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii/ Instytut Pedagogiki
Adres: Instytut Pedagogiki, ul. Narutowicza 12, pok. 69 B
Telefon: 081 537-63-22
Fax: 081 532-04-27

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Teresa Sokołowska – Dzioba

Czas trwania: 3 semestry

Opis Studiów:
Studia przeznaczone są dla studentów co najmniej II roku studiów i absolwentów wszystkich kierunków szkół wyższych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne umożliwiające podjęcie pracy w szkole w charakterze nauczyciela.

Program studiów:

Program obejmuje treści pedagogiczne, psychologiczne i z zakresu metodyk kierunkowych do nauczania przedmiotów zgodnych lub pokrewnych z kierunkiem studiów. Poprzez proponowane formy zajęć (konwersatoria, warsztaty) i metody pracy (dominują aktywizujące) absolwent nabywa najnowszą wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne umożliwiające mu efektywną pracę w podjętym zawodzie zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Pedagogiki, ul. Narutowicza 12, pok. 69 B

Zasady przyjęć:
złożenie kompletu dokumentów


Opłata za semestr: 950,- zł

Numer konta bankowego: 95103019992407747000128301

Informacji udziela:
mgr Jolanta Misiur
Adres: Instytut Pedagogiki, ul. Narutowicza 12, pok. 69 B
Telefon: 081/5376322
Fax: 081/5320427

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test