1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383166

Podyplomowe studia w zakresie MEDIACJI SZKOLNEJ I SĄDOWEJ

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii – Instytut Pedagogiki
Adres: 20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12
Telefon: 081 537-63-39, 537-63-32
E-mail: pedreso@pedagog.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów: dr Agnieszka Lewicka

Czas trwania: 2 semestry

Opis studiów:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich w zakresie prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, kierunków nauczycielskich.

Celem studiów jest psychologiczno-prawno-pedagogiczne przygotowanie studentów do prowadzenia mediacji.

Absolwenci studiów mogą prowadzić mediacje szkolne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, szkołach oraz ubiegać się o wpisanie na listę mediatorów sadowych w sprawach karnych, dla nieletnich oraz rodzinnych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów objętych programem nauczania

Program studiów obejmuje 5 bloków przedmiotów:

 1. Blok pedagogiczny – pedagogika resocjalizacyjna, socjoterapia nieprzystosowanych społecznie
 2. Blok psychologiczny – psychologia rozwiązywania konfliktów, psychologia sądowa i penitencjarna, komunikacja werbalna, językowa, techniki negocjacyjne
 3. Blok prawny – mediacja sądowa w prawie polskim
 4. Blok warsztatowy – trening uwrażliwiający, trening asertywności, psychoterapia, muzykoterapia
 5. Blok zajęć praktycznych – prezentacje publiczne z emisją głosu, praktyka pojednania sądowego, mediacje rodzinne, mediacje szkolne

Miejsce przyjmowania dokumentów:  ul. Narutowicza 12 pokój nr 38, tel. 537 63 32 mgr Beata Białek-Boczek

Zasady przyjęć: złożenie kompletu dokumentów


Opłata za semestr: 1400 zł

Numer konta bankowego: 63103019992407687000128201

Informacji udziela:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
Ul. Narutowicza 12, pokój 2 oficyna
20-004 Lublin
tel. 081 537 63 39, 537 63 32
tel. kom. 069 10 200 69
e-mail agnieszka069@poczta.onet.pl

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego
 • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
 • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
  które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test