1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380445

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W KL. I-III

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Instytut Pedagogiki, Zakład Dydaktyki
Adres: 20- 004 Lublin, Narutowicza 12
Telefon: 081 537-63-06, 081 532- 21-49, 081 537-63-15
Faks: 081 532-21-49

Kierownik Studiów podyplomowych:
dr Alina Ładziak

Czas trwania: 3 semestry

Opis Studiów: Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, mających inne wykształcenie niż pedagogika wczesnoszkolna, pracujących w klasach I-III szkoły podstawowej. Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do nauczania w klasach początkowych, w tym do prowadzenia zajęć w systemie zintegrowanym. Zajęcia planowane są 1-2 razy w miesiącu: w piątki po 15,00 oraz soboty i niedziele w godzinach 8,00- 16,00. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny samodzielnie przygotowanej pracy końcowej.


Program studiów: Program studiów obejmuje łącznie 400 godzin, ponadto obowiązuje 130 godzin praktyki pedagogicznej ciągłej oraz 20 godzin praktyki śródrocznej. W ramach studiów słuchacze zaznajamiają się, między innymi, z podstawami współczesnej dydaktyki, teorii wychowania, psychologii dziecka, z metodami diagnozowania osiągnięć szkolnych oraz poznają zagadnienia z zakresu siedmiu metodyk stanowiących podstawę kształcenia integralnego. Wiele miejsca poświęca się wykorzystaniu programów multimedialnych w pracy z uczniami klas niższych.

Miejsce przyjmowania dokumentów: Zakład Dydaktyki, 20-004 Lublin , Narutowicza 12, p. 28

Zasady przyjęć: złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów

Opłata za semestr: 1300 / przy liczbie słuchaczy 30/

Numer konta bankowego: 09103019992407667000128301

Informacji udziela:
Zakład Dydaktyki, dr Alina Ładziak, p. 24
mgr Ewa Rozenbajgier, p. 28
Adres: 20- 004 Lublin, Narutowicza 12,
Telefon: 081-537- 63- 15, 081-537-63-13
Faks: 081-532-21-49

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test