1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380441

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator:

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki,
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Adres: 20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12
Telefon: 081 537-63-32

Kierownik studiów: dr hab. Sabina Guz

 

Czas trwania – 3 semestry.

 

Łączna liczba godzin – 360

 

Opis Studiów: Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do pracy w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (np. Klub Przedszkolaka ).

 

Program studiów: program studiów obejmuje wykłady oraz konwersatoria z zakresu: poznawania dziecka oraz pomiaru jego osiągnięć rozwojowych, diagnozy i terapii pedagogicznej, edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej i zdrowotnej, edukacji w systemie Marii Montessori, planowania pracy i rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola oraz współdziałania ze środowiskiem lokalnym.

 

Miejsce składania dokumentów  Zakład Pedagogiki Przedszkolnej, ul. Narutowicza 12, Lublin, pokój 38

 

Zasady naboru - złożenie kompletu dokumentów.

 

Opłata za semestr -  1300 zł

Numer konta bankowego: 93103019992407867000129301

 

Warunki ukończenia studiów - zdanie egzaminów oraz zdobycie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz przygotowanie pozytywnie ocenionej przez promotora pracy dyplomowej.

 

Informacji udziela: mgr Beata Białek-Boczek
Adres:20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12 , pokój 38
Telefon: 081 537-63-32

 

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wrocław
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Lublin
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Warszawa
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Koszalin
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Szczecin
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Radom
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Poznań
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pułtusk
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Jelenia Góra
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Kraków
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Brzeg
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Głogów
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Bydgoszcz
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Katowice
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Elbląg
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Siedlce
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Lubin
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Kielce
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Dąbrowa Górnicza
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Częstochowa
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Chełm
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Opole
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Piotrków Trybunalski
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Gorzów Wielkopolski
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Gniezno
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Stalowa Wola
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Łowicz
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Słupsk
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Konin
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Józefów
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Nowy Sącz
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Brzesko
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Bielsko-Biała
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zamość
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Puławy
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Łódź
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zielona Góra
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Gdańsk
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Sanok
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Włocławek
» Więcej kryteriów

test