1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383130

Organizacja pomocy społecznej

Wydział Filozofii i Socjologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Filozofii i Socjologii – Instytut Socjologii
Adres: ul. Langiewicza 6a
20-032 Lublin
Telefon: 081 537 64 28
Faks: 081 533 28 16
E-mei: instsoc@bacon.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych – prof. UMCS dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska

Czas trwania: Dwa semestry

Opis studiów: Zadaniem studiów jest zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych w czasie pracy zawodowej, nabycie nowych doświadczeń oraz rozwijanie umiejętności kierowniczych.
Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej i pracowników pomocy społecznej posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.
Ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz przygotowanie pracy dyplomowej i obrona.
Miejsce przyjmowania dokumentów:
Sekretariat Instytutu Socjologii
Ul. Langiewicza 6a, pok. 27, IV piętro
Lublin

Zasady przyjęć: Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie kolejności zgłoszeń oraz przedstawionych dokumentów (spełnienie wymogów formalnych).

Opłata za semestr: ok. 1500 zł. semestr (2600 całość)

Numer konta bankowego: 71103019992408687000128201

Informacji udziela: Sekretariat Instytutu Socjologii WFiS UMCS

Mgr Anna Małyszek
Ul. Langiewicza 6a, pok. 23, IV piętro
Tel./faks 081 537 50 82  
E – mail: instsoc@bacon.umcs.lublin.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Bydgoszcz
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Wrocław
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Katowice
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Szczecin
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Lublin
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Łomża
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Gdańsk
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Ełk
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Koszalin
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Radom
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Wałbrzych
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Kraków
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Kielce
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Gorzów Wielkopolski
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Piotrków Trybunalski
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Włocławek
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Siedlce
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Świdnica
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Słupsk
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Opole
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Łódź
» Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Zielona Góra
» Więcej kryteriów

test