1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380440

Neurologopedia

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Humanistyczny / Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
Adres: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, 20-040 Lublin,
ul. J. Sowińskiego 17.
Telefon/Faks: 081 537 54 15
E-mail: zlumcs@wp.pl
www: www.logopedia.umcs.lublin.pl
www.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Tomasz Woźniak

Czas trwania: 2 semestry; liczba godzin 285


Opis studiów: studia są przeznaczone dla absolwentów podyplomowych studiów logopedii oraz studiów wyższych ze specjalnością logopedyczną. Celem studiów jest uzyskanie specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Neurologopeda ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Program studiów przewiduje pięć bloków tematycznych: zaburzenia mowy u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, psychicznymi, logopedyczną terapię osób z oligofazją, terapię jąkających się, seminarium dyplomowe oraz praktyki. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach i zdanie egzaminu końcowego, będącego prezentacją studium przypadku.Program studiów:

Lp.
 
Nazwa przedmiotu
WY. cw. KW.  
1.
 

Mowa i jej zaburzenia

10

 
 
 
 
 
 
 
Zaburzenia mowy u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi
 
 
 
 
 
 
 
2.
 

Obraz kliniczny nabytych zaburzeń mowy

10
 
 
 
 
 
3.
 

Problemy emocjonalne pacjentów neurologicznych

 
 
 
 
5
 
4.
 

Neuropsychologiczna diagnoza zaburzeń mowy

 
 
 
 
 
5
 
5.
 
Terapia afazji
 
 
 
50
 
 
 
6.
 

Rozwojowe zaburzenia mowy u dzieci

 
 
 
 
5
 
7.
 

Podstawy kontaktu terapeutycznego

 
 
 
 
5
 
8.
 

Dyzartria — obraz kliniczny

 
 
 
 
5
 
9.
 

Terapia dyzartrii

 
 
20
 
 
 
 
 
Terapia jąkania
 
 
 
 
 
 
10.
 

Podstawy terapii jąkania

 
 
 
 
5
 
11.
 
Terapia jąkania
 
 
 
 
10
 
12.
 
Metoda Z. Engiel
 
 
5
 
 
 
 
 
 Zaburzenia mowy u chorych psychicznie
 
 
 
 
 
 
13.
 
Kliniczny obraz psychogennych zaburzeń mowy
 
 
 
 
10
 
14.
 

Diagnozowanie zaburzeń mowy u chorych psychicznie

 
 
 
 
5
 
15.
 
Autyzm
 
 
 
 
5
 
16.
 

Elementy psychiatrii i neurologii dziecięcej

 
 
 
 
10
 
 
 
Zaburzenia mowy w upośledzeniach umysłowych
 
 
 
 
 
 
17.
 
Praca logopedy z dziećmi upośledzonymi umysłowo
 
 
 
5
 
5
 
18.
 
Metoda G. Domana w pracy z dziećmi upośledzonymi
 
 
 
5   5  
 
 
Zajęcia praktyczne
 
 
 
 
 
 
19.
 
Diagnostyka radiologiczna zmian neurologicznych
 
 
 

 
 
20.
 

Neurofizjologiczne podstawy mowy

 
 
 
10   
 
21.
 

Terapia zaburzeń mowy w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie

  50    
 
22.
 

Praktyka indywidualna

 
 
15
 
 
 
23.
 
Seminarium  
 
 
 
20
 
 
 
 
 
Ogółem
 
20
 
185
 
80
 Zasady przyjęć: na podstawie kolejności złożonych dokumentów.

Opłata za semestr: 1500 zł (przy liczbie słuchaczy ok. 40)

Numer konta bankowego: 21103019992475187000128201

Informacji udziela:
Danuta Skibińska, Krzysztof Porębski
Adres: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, 20-040
Lublin,ul. J. Sowińskiego 17.
Telefon/Faks: 081 537 54 15
E-mail: zlumcs@wp.pl
www: www.logopedia.umcs.lublin.pl
www.umcs.lublin.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test