1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383111

Muzykoterapia z elementami arterapii

Wydział Artystyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1800.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator:

Wydział Artystyczny – Instytut Muzyki – Zakład Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej
Adres: Al. Kraśnicka 2A
Telefon: Sekretariat: 081 533 51 72; Zakład Mt i EM: 743 12 14/w.117
Faks: 081 533 51 72
E-mail: instytut_muzyki@hektor.umcs.lublin.pl
www: http://art.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych: prof. UMCS Andrea Jaworska

Czas trwania: 3 semestry

Opis Studiów:
Rodzaj studiów: doskonalące
Kandydaci: absolwenci studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, medycznym, psychologicznym i artystycznym

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: do 20 września 2008 r. Sekretariat Instytutu Muzyki, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2A

Zasady przyjęć: Złożenie kompletu dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna oraz umiejętność gry na dowolnym instrumencie w stopniu podstawowym

Data rozpoczęcia zajęć: 25 – 26 Październik 2008 r.

Opłata za semestr: 1.800 zł

Numer konta bankowego: 44103019992410587000128301

Informacji udziela: Sekretariat Instytutu Muzyki (mgr Dorota Strzałkowska)
Adres: 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 2A
Telefon: 081 533 51 72 kom. 609 375 770
Faks: 081 533 51 72

Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY :

 

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test