1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383122

Surdologopedia

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

rganizator:
Wydział Humanistyczny - Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
Adres: 20-040 Lublin, ul. Sowińskiego 17
Tel./fax (0-81) 537-54-15
E-mail: zlumcs@wp.pl

 


Kierownik studiów: dr Zdzisław Kurkowski

 


Czas trwania: 2 semestry.

 


Łączna liczba godzin: ok. 291

 


Przeznaczone: dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie Logopedii oraz studiów wyższych
magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Celem studiów jest uzyskanie specjalizacji w zakresie surdologopedii. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, emisji głosu, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej, terapię osób głucho niewidomych, terapię surdologopedyczną i seminarium dyplomowe.Program studiów 

 

Przedmiot

Wyklady

ćwiczenia

Ogółem

Audiologia kliniczna

10

5

15

Audioprotetyka

5

2

7

Wczesna stymulacja polisensoryczna

5

2

7

Komunikacja językowa

5

5

10

Programowanie języka

5

5

10

Fonetyka akustyczna i audytywna

5

5

10

Surdopsychologia

5

5

10

Terapia pedagogiczna

5

5

10

Zaburzenia głosu

5

5

10

Wychowanie sluchowe

3

2

5

Metody audytywno-werbalne

10

20

30

Rehabilitacja osób z implantami

5

10

15

Nauka czytania i pisania

5

5

10

Dyslalia audiogenna

5

5

10

Metody nauki czytania z ust, fonogesty

5

10

15

Daktylografia

 

10

10

Totalna komunikacja

5

5

10

Podstawy języka migowego

5

10

15

Centralne zaburzenia słuchu

5

2

7

Terapia osób g   luchoniewidonych

5

2

7

Terapia surdologopedyczna

 

60

60

Seminarium

 

8

8

O g ó ł e m

103

188

291

 
Zasady naboru – kolejność złożenia dokumentów.

 


Opłata za semestr – ok. 1.500 zł (przy liczbie słuchaczy – 30)

Numer konta bankowego: 91103019992475207000128201

 


Warunki ukończenia studiów – uzyskanie zaliczeń określonych planem studiów i obrona pracy końcowej.

 

 


Informacji udziela: Danuta Skibińska
Adres; Zakład Logopedii UMCS, 20-040 Lublin, ul. Sowińskiego 17
Tel:: o81 537-54-15
E-mail: zlumcs@wp.pl
www: logopedia.umcs.lublin.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test