1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383502

Logopedia - 4 semestry

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Humanistyczny/ Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
Adres: ul. Sowińskiego 17, 20 – 040 Lublin
Telefon: (081)537 54 15
Faks: (081)537 54 15
E-mail: zlumcs@wp.pl
www: www.logopedia.umcs.lublin.pl
www.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych: dr Urszula Mirecka (I grupa) dr Ewa Muzyka (II grupa)

Czas trwania: 4 semestry

Opis studiów: Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej, psychologii lub pedagogiki (wyjątkowo inne kierunki studiów).
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Uzyskane kwalifikacje logopedyczne dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów objętych programem nauczania oraz przedłożenie pracy końcowej i złożenie
egzaminu końcowego.

Zajęcia odbywają się w Lublinie w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, przy ul. Sowińskiego 17; I grupa - 7 zjazdów tygodniowych (od poniedziałku do piątku), II grupa - 10 zjazdów weekendowych (piątek od godz. 15,oo do 19,3o, sobota od godz. 8,oo do godz. 18,oo, niedziela od godz. 8,oo do godz. 14,oo) i 2 zjazdy tygodniowe (od poniedziałku do piątku).

Program studiów: W skład programu studiów wchodzą następujące bloki przedmiotowe:

 1. Przedmioty medyczne obejmujące zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka, foniatrii, neurologii i psychiatrii
 2. Przedmioty lingwistyczne: nauka o języku, fonologia, fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, wizualna i audytywna), zasady kultury żywego słowa, rozwój mowy dziecka. 
 3. Zagadnienia psychologiczne: psychologia rozwojowa, neuropsychologia. 
 4. Problematyka zaburzeń mowy: teoria zaburzeń mowy, audiofonologia, surdologopedia, dyslalia, jąkanie, oligofazja, trudności w czytaniu i pisaniu, afazja, alalia, dyzartria, demencja.
 5. Zajęcia z terapii logopedycznej i praktyki logopedyczne.

Uwaga: Dokładniejsze informacje dotyczące programu studiów znaleźć można na podanych stronach internetowych.


Zasady przyjęć: Rozmowa kwalifikacyjna  – ocena wymowy i sprawności komunikacyjnej kandydata.


Opłata za semestr: Planowana opłata za semestr: ok. 1.500,- zł.

Numer konta bankowego: 96103019992475227000128401

Informacji udzielają: Danuta Skibińska i mgr Krzysztof Porębski

Adres: ul. Sowińskiego 17, 20 – 040 Lublin
Telefon: (081)537 54 15
Faks: (081)537 54 15
E-mail: zlumcs@wp.pl
www: www.logopedia.umcs.lublin.pl
www.umcs.lublin.pl

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego
 • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
 • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
  które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test