1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380601

Logopedia - 3 semestry

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1100.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Humanistyczny / Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
Adres: ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin
Telefon: (081)537 54 15
Faks: (081)537 54 15
E-mail: zlumcs@wp.pl
www: logopedia.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych
: dr Aneta Domagała

Czas trwania: 3 semestry

Opis studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, którzy pragną uzupełnić wykształcenie w zakresie logopedii i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (tu: absolwenci studiów magisterskich, którzy ukończyli studia licencjackie ze specjalnością logopedyczną, absolwenci studiów magisterskich z zakresu logopedii szkolnej, słuchacze Podyplomowego Studium Logopedii Szkolnej; absolwenci innych studiów podyplomowych z zakresu logopedii, bez uprawnień do wykonywania zawodu logopedy /typu: logopedia szkolna, logopedia w oświacie/). Czynnikiem decydującym o przyjęciu na studia uzupełniające jest zgodność programu zrealizowanego przez kandydata na wcześniejszym etapie kształcenia z programem studiów podejmowanych w UMCS.


Zasady przyjęć:


Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia studiów uprawniające do wykonywania zawodu logopedy. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania i zdanie egzaminów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w ciągu roku akademickiego (10 zjazdów weekendowych /piątek: 14.30 – 18.30, sobota: 8.00 – 17.00, niedziela: 8.00 – 13.00/ oraz 2 pięciodniowe zjazdy, podczas których realizowane są zajęcia z terapii logopedycznej /rozpoczęcie: poniedziałek, godz. 10.00 – zakończenie: piątek, godz. 14.00/). W czasie ostatniego semestru studenci odbywają indywidualnie praktykę logopedyczną i przygotowują pracę dyplomową (w przypadku wcześniejszego wywiązania się z tych obowiązków mają możliwość obrony pracy przed zakończeniem trzeciego semestru).


Program studiów:


Program studiów obejmuje 350 godzin (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminarium dyplomowe, zajęcia z terapii logopedycznej, indywidualna praktyka logopedyczna). Zawiera następujące przedmioty: Teoria zaburzeń mowy, Rozwój mowy dziecka, Anatomia i fizjologia człowieka, Neurologia i psychiatria, Neuropsychologia, Foniatria, Fonetyka akustyczna, wizualna i audytywna, Surdologopedia, Dyslalia, Jąkanie, Oligofazja, Alalia, Afazja, Dyzartria, Zaburzenia mowy w demencji, Kultura żywego słowa, Seminarium, Terapia logopedyczna, Praktyka logopedyczna.

Numer konta bankowego: 53103019992475247000128301

Informacji udziela:
Danuta Skibińska
Adres: ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin
Telefon: (081)537 54 15
Faks: (081)537 54 15
E-mail: zlumcs@wp.pl
www: logopedia.umcs.lublin.pl

na podstawie złożonych dokumentów


Opłata za studia:
ok. 3.300 zł (za całość)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test