1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383120

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie HISTORII

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Humanistyczny - Instytut Historii UMCS
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
Telefon: (081) 537 52 82
Faks: +48 (81) 537 52 82
E-mail: insthist@klio.umcs.lublin.pl
www: historia.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych: dr hab. Anna Sochacka, prof. nadzw. UMCS

Czas trwania: 3 semestry

Opis studiów:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów humanistycznych i nauk społecznych z udokumentowanym przygotowaniem pedagogicznym, pragnących uzyskać kwalifikacje uprawniające do nauczania historii w szkole podstawowej i gimnazjum. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie i pozytywnej oceny pracy dyplomowej.

Program studiów: Program przewiduje 460 godzin zajęć, tj. wykłady i konwersatoria z historii poszczególnych epok, przedmioty związane z warsztatem naukowym historyka (Nauki pomocnicze historii i Metodologia historii), przygotowaniem zawodowym nauczyciela (Dydaktyka historii i Metodyka badań regionalnych i edukacja regionalna) oraz seminarium dyplomowe.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: Instytut Historii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 a, pok. 309 lub 316 w nowym gmachu Humanistyki.

Zasady przyjęć: Złożenie kompletu dokumentów.

Opłata za semestr:
1250 – 1300 zł (zależnie od liczby kandydatów)

Informacji udziela:
kierownik Studiów dr hab. Anna Sochacka
Adres:, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, pok. 316 w nowym gmachu Humanistyki
Telefon: (081) 537 26 75
E-mail: ansoch1@poczta.onet.pl
www: historia.umcs.lublin.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test