1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383124

Grafika komputerowa

Wydział Artystyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1200.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

 Studia podyplomowe na poszczególnych wydziałach prowadzone są nie tylko dla ich absolwentów - można ukończyć studia podyplomowe na wydziale innym, niż studia magisterskie - szczegółowe zasady przyjęć po kliknięciu w wybrany kierunek studiów.

PRAGNIESZ PODWYŻSZYĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE - ZŁÓŻ DOKUMENTY NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

O studiach

Organizator: Wydział Artystyczny /Instytut Sztuk Pięknych UMCS
Adres: 20-718 Lublin, Al. Kraśnickie 2B,
fax/tel: 5245391 wew.124
e-mail: plech@klio.umcs.lublin.pl


Kierownik Studiów Podyplomowych: prof. nadzw. UMCS Piotr Lech

Czas trwania: 2 semestry; ok. 130 godzin

Opis Studiów: Celem Studiów ma być wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności związane z szeroko rozumianą grafiką komputerową i wielorakimi możliwościami stosowania jej w edukacji, publikacjach prasowych, reklamie, prezentacjach multimedialnych oraz w tworzeniu serwisów Internetowych – w aspekcie edukacji informatycznej, komunikacji i informacji marketingowej. Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych kierunków plastyczno-pedagogicznych, plastycznych oraz innych kierunków humanistycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczanie poszczególnych przedmiotów, które odbywać się będzie w oparciu o wykonywane przez studenta prace kontrolne i zdane egzaminy.

Program Studiów: wybrane zagadnienia sztuki współczesnej, cyfrowe przetwarzanie obrazu, techniki multimedialne (WWW; animacja komputerowa), komputerowe projektowanie graficzne(DTP), elementy informatyki, psychofizjologia widzenia, wybrane zagadnienia grafiki wydawniczej i reklamy.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: Dokumenty składane są na bieżąco.

Sekretariat
Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS
20-718 Lublin, Al. Kraśnickie 2B, pok.8

Zasady przyjęć: w oparciu o analizę dostarczonych dokumentów lub rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: po dokonaniu naboru (początek kolejnego semestru)

Opłata za semestr: 1200 zł

Numer konta bankowego: 28103019992410527000128301

Informacji udziela oraz zapisy prowadzi:
Sekretariat
Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS
20-718 Lublin, Al. Kraśnickie 2B, pok.8
fax/tel: 5245391 wew.124

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test