1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383517

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie NAUCZANIA GEOGRAFII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi/ Instytut Nauk o Ziemi
Adres: Al. Kraśnicka 2 c,d
Telefon: 081 537-52-16, 081 537-55-10, w. 133
Faks: 081 537-55 10 w. 162
E-mail: jrodzos@tlen.pl
www: www.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych: dr Jolanta Rodzoś

Czas trwania: 3 semestry

Opis Studiów: Studia mają charakter kwalifikacyjny, ich ukończenie daje uprawnienia do nauczania geografii w gimnazjach, liceach profilowanych i ogólnokształcących, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Przeznaczone są dla nauczycieli przedmiotów pokrewnych geografii – np. historii, biologii, chemii, ochrony środowisk.

Warunki ukończenia - na podstawie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania

Program studiów: Ziemia jako system fizyczno-geograficzny – zależność i zmienność jego elementów; globalne i regionalne problemy środowiskowe; gospodarka współczesnego świata; problemy społeczno-demograficzne współczesnego świata; procesy integracyjne w Europie i na świecie; przewodnie cechy środowiska geograficznego Polski; przyroda i kultura regionu; kartograficzne źródła informacji geograficznej; kompleksowe, geograficzne zajęcia terenowe; nauczanie geografii na różnych poziomach kształcenia – warsztat pracy nauczyciela geografii, organizacja pracy ucznia, ocena osiągnięć ucznia; rozwój zawodowy nauczyciela; międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne – rodzaje ścieżek, metody realizacji treści, dokumentacja wewnątrzszkolna; środki multimedialne w edukacji geograficznej – wykorzystanie komputera przez nauczyciela i przez ucznia, programy multimedialne i ich zastosowanie.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Dziekanat Wydziału BiNoZ, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, III piętro, p. 317. Przyjmowanie dokumentów dwukrotnie w ciągu roku: do 15 stycznia i do 15 września

Zasady przyjęć: złożenie kompletu dokumentów

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2008

Opłata za semestr: przy obecnej edycji 1300 zł/semestr

Informacji udziela: dr Jolanta Rodzoś – Pracownia Dydaktyki Geografii
Adres: Al. Kraśnicka 2 c,d
Telefon: 081 537-55-10 w. 133
E-mail: jrodzos@tlen.pl
www: www.umcs.lublin.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test