1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383118

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie FIZYKI Z INFORMATYKĄ

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1200.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki
Adres: 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
Telefon: 081 537-62-59, 081 537-61-54
Faks: 081 537-61-91
E-mail: ssims@tytan.umcs.lublin.pl
www: http://www.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych:
dr Marek Sowa

Czas trwania:
3 semestry

Opis Studiów:
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli fizyki i kierunków pokrewnych pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkolnictwie ponadgimnazjalnym legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, w programie których były zajęcia z fizyki i matematyki wyższej w wymiarze nie mniejszym niż po 120 godzin z każdego przedmiotu.

Uzyskane kwalifikacje – pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie metodyki nauczania fizyki i astronomii w szkole, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w czasie studiów wyższych, przygotowanie merytoryczne do nauczania elementów informatyki oraz nadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela fizyki z informatyką.

Warunki ukończenia studiów – zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania.

Program studiów:
W planie studiów realizowane będą m.in. zajęcia z wybranych zagadnień fizyki współczesnej, dydaktyki fizyki, astronomii i informatyki. Ponadto prowadzone będą wykłady i ćwiczenia z podstaw użytkowania komputerów, struktury sprzętu informatycznego i oprogramowania systemowego, baz danych, edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych oraz wybranych zagadnień sieci komputerowych i Internetu. Poza tym słuchacze zapoznawani są z podstawami algorytmizacji, programowaniem w językach wysokiego poziomu i metodami programowania oraz tworzenia programów

Miejsce przyjmowania dokumentów:  Instytucie Fizyki UMCS, Pl. M.Curie-Skłodowskiej 1: 1) dr Marek Sowa, pok. nr 9, 2) mgr Janusz Filiks, pok. nr 6.

Zasady przyjęć:

Ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe /druk podania/,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów,
 3. dwie fotografie.

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, w przypadku dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów

Opłata za semestr:
ok. 1200 zł

Numer konta bankowego: 62103019992402167000128301

Informacji udziela:
dr Marek Sowa, Instytut Fizyki, Pl. M.Curie-Skłodowskiej 1, pok. 9, tel. 81 537 62 59, fax: 81 537 61 91, ssims@tytan.umcs.lublin.pl
mgr Janusz Filiks, Instytut Fizyki, Pl. M.Curie-Skłodowskiej 1, pok. 6, tel. 81 537 61 54, fax: 81 537 61 91, filiks@tytan.umcs.lublin.pl

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego
 • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
 • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
  które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test