1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380595

Filozofia

Wydział Filozofii i Socjologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 1500.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 1500.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

         Studia w Instytucie Filozofii UMCS
Rekrutacja
    FILOZOFIA (studia prowadzone w Lublinie i w Radomiu)
    Nowa matura
    Uwzględnia się wyniki egzaminu pisemnego na poziomie podstawo-
wym lub rozszerzonym z:
    — języka polskiego,
    — języka obcego nowożytnego,
    — jednego przedmiotu wybranego spośród: matematyka, historia,
biologia, fizyka z astronomią oraz wiedza o społeczeństwie.
    Przy obliczaniu punktów stosowane będą następujące zasady:
    — za egzamin zdany na poziomie podstawowym 1% — 0,5 punktu,
    — za egzamin zdany na poziomie rozszerzonym 1% — 1 punkt.
    Maturzystom z lat 2002, 2005, 2006 i 2007 uwzględnia się korzyst-
niejsze wyniki z poziomu podstawowego albo rozszerzonego.
    Stara matura
    Kandydaci mogą uzyskać:
    — od 0 do 90 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu filozofii
(lista lektur i zagadnień będzie udostępniona),
    — max. 210 punktów po przeliczeniu ocen uzyskanych na egzami-
nie dojrzałości z następujących przedmiotów: język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany spośród następujących: ma-
tematyka, historia, biologia, fizyka z astronomią i wiedza o społeczeń-
stwie — według skali:
Ocena                                    6      5      4      3     2
Liczba punktów (skala 1–6)              70     55     45     30    10
Liczba punktów (skala 2–5)               –     70     50     30     –
    Maksymalna liczba punktów wynosi 300. Niezbędne minimum wy-
nosi 70 punktów.

FILOZOFIA I stopnia

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • jeden przedmiot wybrany spośród: matematyka, historia, biologia, fizyka
    i astronomia oraz wiedza o społeczeństwie

 

FILOZOFIA II stopnia

dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia

Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ze studiów pierwszego stopnia oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test