1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380606

Język rosyjski z językiem polskim

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

FILOLOGIA ROSYJSKA
3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia
specjalizacja: język rosyjski w biznesie
JĘZYK ROSYJSKI Z JĘZYKIEM POLSKIM
3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia nauczycielskie
Nowa matura
Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które będzie miało formę konkursu wyników procentowych uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym z języka rosyjskiego (przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyniki przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady:
• 1% = 1,5 punktu - poziom rozszerzony;
• 1% = 0,5 punktu - poziom podstawowy.
Stara matura
Kandydaci zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w języku rosyjskim, która obejmie:
• tematy związane z problematyką życia codziennego (maksymalnie 100 punktów), geografię, historię, kulturę i literaturę Rosji (maksymalnie 50 punktów).
Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej: 30 - 150 punktów.
2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia
2-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia
Postępowanie kwalifikacyjne ma formę konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii rosyjskiej (kryterium podstawowe). W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej będzie decydowała średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test