1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383526

Podyplomowe Studia HUMANISTYCZNE DLA CUDZOZIEMCÓW

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe b.d.
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O studiach

Organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Adres: 20-038 Lublin, ul. Weteranów 18
Telefon: 533-27-86, 537-65-36
Faks: 537-56-15
E-mail: polonia@klio.umcs.lublin.pl
www.cjkp.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych: dr Daniela Kołodziej

Czas trwania: 2 semestry

Opis Studiów: Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli – głównie ze Wschodu - posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do nauki języka polskiego, historii i kultury polskiej.
Nauka prowadzona jest w systemie stacjonarnym i obejmuje 2 specjalizacje: polonistyczną i historyczną.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów na podstawie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania.


Program studiów: Program nauczania obejmuje: lektorat języka polskiego, blok przedmiotów ogólnohumanistycznych oraz blok przedmiotów kierunkowych wybranej specjalizacji.
W ramach bloku przedmiotów ogólnohumanistycznych prowadzone są zajęcia m.in. z dziejów kultury polskiej, kultury żywego słowa, etyki.
Dla słuchaczy specjalizacji polonistycznej przeznaczone są zajęcia z historii literatury polskiej, teorii literatury, historii języka polskiego, nauki o współczesnym języku polskim, historii Polski oraz dydaktyki języka polskiego i literatury polskiej połączone z hospitacją lekcji w szkole.
Specjalizacja historyczna obejmuje zajęcia z historii Polski poszczególnych epok, historii historiografii polskiej i
dydaktyki historii połączone z hospitacją lekcji w szkole.
Program obydwu specjalizacji uwzględnia ponadto takie
przedmioty jak: geografia Polski i środki multimedialne w
dydaktyce przedmiotów humanistycznych.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
- Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSzW
- do 15 września


Zasady przyjęć: Rekrutację na studia, na warunkach stypendialnych Rządu RP, prowadzi Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSzW. Cudzoziemcy pragnący studiować bez skierowania MNiSzW mogą być przyjęci na zasadach innych, np. na warunkach odpłatności dewizowej. Decyzję podejmuje Rektor.

Opłata za semestr: Zgodnie z przepisami dotyczącymi studentów cudzoziemców

Informacji udziela: mgr Anna Chrupczalska
Adres: 20-038 Lublin
Telefon: 537-65-36
Faks: 537-56-15
E-mail: polonia@klio.umcs.lublin.pl
www.cjkp.umcs.lublin.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test