1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383134

Język polski z historią

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

FILOLOGIA POLSKA
3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia
specjalności:
• logopedyczna w Lublinie
• redaktorsko-medialna w Lublinie
• w Kolegium Licencjackim UMCS w Białej Podlaskiej
• w Kolegium Licencjackim UMCS w Radomiu
• teatrologiczna w Lublinie
3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia nauczycielskie język polski z historią
- UMCS w Lublinie
- Kolegium Licencjackie UMCS w Biłgoraju (pod warunkiem zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów w pierwszym terminie)
Nowa matura
Maturzystom z lat 2002,2005,2006 i 2007 w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wyniki części ustnej i pisemnej (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) egzaminu maturalnego z języka polskiego. Wyniki z poszczególnych części egzaminu (ustnej, pisemnej - poziom podstawowy, pisemnej - poziom rozszerzony) są sumowane i przeliczane według zasady: 1%=1 punkt. Maturzystom z roku 2008, uwzględnia się wyniki z części ustnej (1%=1 punkt) i z części pisemnej na poziomie podstawowym (1%=1 punkt) lub na poziomie rozszerzonym (1%=2 punkty).
Stara matura
Kandydaci zdają egzamin ustny, obejmujący wiadomości z historii literatury polskiej, teorii literatury i nauki o języku polskim, składający się z trzech oddzielnie ocenianych pytań (max. 100 pkt). Kandydat może zdobyć maksymalnie 300 punktów. O zdanym egzaminie decyduje uzyskanie minimum 74 punktów.
2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii polskiej
Rekrutacja odbywa się na podstawie rankingu średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia. Absolwenci Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców podlegają tym samym procedurom rankingowym (w ramach ustalonego limitu).
3-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia nauczycielskie język polski z historią
- UMCS w Lublinie
- Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej
- Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.
2-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii polskiej
Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test