1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383127

Filologia angielska

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 2500.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

FILOLOGIA ANGIELSKA
3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia nauczycielskie JĘZYK ANGIELSKI Z WIEDZĄ O KULTURZE o profilu: ogólnoanglistycznym lub amerykanistycznym.
Nowa matura
Podstawą kwalifikacji jest zdany pisemny egzamin maturalny:
- z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,
- z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.
Przeliczenie wyników nowej matury nastąpi w oparciu o algorytm:
- język angielski 1%=1,5 punktu; (max. 150 punktów)
- język polski 1% = 0,5 punktu; (max. 50 punktów).
Stara matura
Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny obejmujący:
- egzamin pisemny (trzygodzinny test) zawierający oprócz zagadnień językowych pytania dotyczące wiedzy o kulturze i historii Wielkiej Brytanii i USA,
- egzamin ustny z języka polskiego,
- rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, mającą na celu sprawdzenie ogólnych predyspozycji receptywno-komunikacyjnych.
Oceny z egzaminu wstępnego wyrażane są w punktach:
• z egzaminu pisemnego z j. angielskiego - max. 100 punktów,
• z egzaminu ustnego z j. polskiego - max. 50 punktów,
• z rozmowy kwalifikacyjnej - max. 50 punktów.
Do egzaminu ustnego z języka polskiego i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim dopuszczone zostaną osoby, które z egzaminu pisemnego z języka angielskiego otrzymają minimum 30 punktów.
3-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z języka angielskiego
Postępowanie rekrutacyjne przyjmuje formę rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, obejmującej wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich oraz językoznawstwo i melodykę nauczania języka angielskiego. Rozmowę kwalifikacyjną oceniają trzej egzaminatorzy, dysponując skalą od 0 do 15 punktów. Kandydat maksymalnie może uzyskać 45 punktów. Ocenę dostateczną stanowi minimum 10 punktów.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test