1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383116

Emisja głosu

Wydział Artystyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1200.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY :


  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

O kierunku

Organizator: Wydział Artystyczny, Instytut Muzyki
Adres: 20-718 Lublin, ul. Al. Kraśnicka 2a
Telefon: 081/5335172
Faks: 081/5335172
E-mail: instytut_muzyki@hektor.umcs.lublin.pl
www: www.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych:
dr Jadwiga Jasińska – Zakład Teorii Muzyki

Czas trwania:

3 semestry


Opis Studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli akademickich i nauczycieli kolegiów nauczycielskich oraz innych zainteresowanych osób. Celem jest uzyskanie kwalifikacji do nauczania emisji głosu na wydziałach pedagogicznych i w kolegiach nauczycielskich. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów realizowanych podczas studiów oraz dokonanie wymaganych opłat pieniężnych.

Zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń i warsztatów odbywać się będą w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów. Przewidziany jest 4-dniowy zjazd (warsztaty) podczas wakacji letnich.


Program studiów:

Program studiów obejmuje 400 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Zawiera nastepujące przedmioty: Emisja głosu indywidualna i zbiorowa, Metodyka emisji głosu, Ortofonia i technika mówienia, Higiena i terapia głosu, Interpretacja tekstu, Teoria komunikacji, Komunikacja interpersonalna, Komunikacja w mediach,Kształtowanie osobowości, Wystapienia publiczne.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
od 03 grudnia 2008 do końca stycznia 2009 roku w sekretariacie Instytutu Muzyki - Lublin ul. Al. Krasnicka 2a, mgr Dorota Strzałkowska, w godz. 9.00-14.00

Zasady przyjęć: Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów wg kolejności zgłoszeń.

Data rozpoczęcia zajęć: luty/marzec 2009 r.

Opłata za semestr: 1200 zł
Numer konta bankowego: 64103019992410547000129301


Informacji udziela: mgr Dorota Strzałkowska tel. 081/533 51 72
e-mail: instytut_muzyki@hektor.umcs.lublin.pl
lub kierownik studiów dr Jadwiga Jasińska tel. 691 045 132
e-mail: jadwiga.jasinska@poczta.umcs.lublin.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test