1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380443

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie Nauczania języka polskiego jako obcego

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Humanistyczny - Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Adres: ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin
Telefon: 081 537 65 36
Faks: 081 537 56 15
E-mail: polonia@klio.umcs.lublin.pl
www: www.cjkp.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych: dr Anna Butcher

Czas trwania: Zajęcia trwają trzy semestry i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 350 godzin zajęć.


Opis Studiów: Studia przeznaczone są głównie dla absolwentów kierunków filologicznych (ukończone studia licencjackie lub magisterskie, specjalność nauczycielska), chcących uzyskać specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Słuchaczami studiów mogą być także absolwenci innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie, pod warunkiem zaliczenia testu sprawdzającego wiedzę o języku i kulturze polskiej.
Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców języka polskiego, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski.
Absolwenci uzyskają potwierdzone dyplomem kwalifikacje, obejmujące umiejętność układania programu nauczania, doboru materiałów dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce z kształceniem językowym. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest napisanie i obrona pracy końcowej z wybranego przedmiotu w ramach planu studiów.

Program studiów: przedmioty prowadzone w ramach studiów - Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej, Kultura języka i normy zachowań językowych, Język i kultura polska w świecie, Podstawy fonetyki i poprawnej wymowy, Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej, Literatura w nauczaniu cudzoziemców, Wybrane zagadnienia przekładu, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców, Testowanie i ocenianie, Metody nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży, Elementy wiedzy o historii Polski, Praktyka

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:  CJKP UMCS, Sekretariat Studiów, pokój nr 8, ul. Weteranów 18, Lublin

Zasady przyjęć: : kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.
Opłata za semestr: 1500 zł

Informacji udziela: mgr Ewelina Mitkowska-Musiatewicz
Adres: CJKP UMCS, pokój nr 8, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin
Telefon: 081 537 65 36
Faks: 081 537 56 15
E-mail: polonia@klio.umcs.lublin.pl
www.cjkp.umcs.lublin.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test