1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383128

Podyplomowe studia DORADZTWO DO SPRAW KSZTAŁCENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator
Wydział Pedagogiki i Psychologii – Zakład Andragogiki
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12,
tel. (0 81) 537 63 08,

Kierownik studiów: dr Marta Czechowska-Bieluga

e-mail: mbieluga@hektor.umcs.lublin.pl

tel.: 0 81 537 63 09


Czas trwania - 2 semestry

Łączna liczba godzin – 250

Przeznaczone – dla osób chcących podjąć pracę w charakterze konsultanta / doradcy HRD w instytucjach edukacyjnych, , firmach szkoleniowych, działach szkoleń różnego typu instytucji, firmach doradztwa personalnego, urzędach pracy, centrach integracji społecznej, biurach karier.

Warunki przyjęcia: od kandydatów wymagane jest ukończenie studiów wyższych (mgr)
Uzyskane kwalifikacje – Studia mają charakter doskonalący. Absolwenci otrzymują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: „Doradztwa ds. kształcenia i rozwoju zasobów ludzkich”

Plan studiów – Całość programu podzielona jest na bloki tematyczne: SYSTEM RYNKOWY, KONSULTING ZASOBOW LUDZKICH W FIRMACH, PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH, UMIEJĘTNOŚCI, KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH. W ramach wymienionych bloków tematycznych realizowane są między innymi: planowanie i ewaluacja programów szkoleniowych – konsulting, poradnictwo zawodowe w Polsce i krajach UE, rozwój zawodowy człowieka, metodyka pracy doradczej, zarządzanie zasobami ludzkimi,, planowanie w biznesie, marketing usług edukacyjnych i doradczych, elementy prawa gospodarczego, strategie skutecznego działania, umiejętności „trenera”, komunikacja interpersonalna, , dydaktyka, distance learning….
Warunki ukończenia studiów –uzyskanie pozytywnych ocen z poszczególnych przedmiotów (ćwiczeń– zaliczenie z oceną, wykładów - zaliczenie), egzamin końcowy z oceną – obrona przygotowanego projektu mającego zastosowanie praktyczne.

Termin i miejsce składania dokumentów – PRZYJMUJEMY OBECNIE DOKUMENTY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 (do wyczerpania limitu miejsc) - Zakład Andragogiki, ul. Narutowicza 12, pok. 30.

Opłata za semestr - 1500 zł (razem za dwa semestry 3000 zł w tym opłata rekrutacyjna 150 zł)

Numer konta bankowego: 52103019992407767000128201

Zasady naboru - złożenie kompletu dokumentów, kolejność zgłoszeń


Zajęcia - w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.

Informacji udziela: Iwona Ciastuła
Wydział Pedagogiki i Psycholgoii UMCS
tel. (0 81) 537 63 08

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Doradztwo zawodowe i poradnictwo
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Lublin
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Poznań
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Rzeszów
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Warszawa
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Kraków
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Olsztyn
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Kielce
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Łódź
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Elbląg
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Wrocław
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Chorzów
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Szczecin
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Białystok
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Brzeg
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Sieradz
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Środa Wielkopolska
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Przemyśl
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Włocławek
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Sucha Beskidzka
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Wejherowo
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Dąbrowa Górnicza
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Biała Podlaska
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Słupsk
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Katowice
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Gorzów Wielkopolski
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Zabrze
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Ełk
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Skierniewice
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Piotrków Trybunalski
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Koszalin
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Sandomierz
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Radom
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Kwidzyn
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Świdnica
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Ryki
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Nowy Targ
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Łomża
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Chełm
» Więcej kryteriów

test