1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383523

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie NAUCZANIA BIOLOGII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Adres: Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Telefon: 0 81 537 52 16
Faks: 0 81 537 54 14
E-mail: binoz@umcs.lublin.pl


Kierownik Studiów: dr Maria Pedryc-Wrona

Czas trwania: trzy semestry

Opis Studiów: studia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu (biologia) w szkołach ponadpodstawowych (gimnazjum, liceum ogólnokształcące i liceum profilowane). Warunkiem ukończenia Studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem Studiów przedmiotów i obecność na zajęciach.


Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: dokumenty należy składać do 19 września 2008 r., Dziekanat Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zasady przyjęć: decyzja Komisji Kwalifikacyjnej na podstawie złożonych dokumentów:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• podanie (druk w Dziekanacie)
• dwa zdjęcia
• zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym
• ksero dowodu osobistego


Opłata za semestr: około 1 300,00 zł

Numer konta bankowego: 15103019992401627000128301

Informacji udziela: Dziekanat Biologii i Nauk o Ziemi (adres j.w)
oraz dr Maria Pedryc-Wrona
Adres: Pracownia Metodyki Biologii, Instytut Biologii UMCS,
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
Telefon: 0 81 537 50 65

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test