1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380447

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie NAUCZANIA PRZYRODY NA DRUGIM ETAPIE KSZTAŁCENIA

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Adres: 20-033 Lublin, ul. Akademicka 19
Telefon: (0-81) 537- 52-16, 537 –52 - 15
Faks: (0-81) 537-54-14
E-mail: binoz@umcs.lublin.pl
www.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych: dr Elwira Samonek-Miciuk

Czas trwania: 3 semestry

Opis Studiów:
Przeznaczone - dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów wyższych na kierunkach przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze.

Uzyskane kwalifikacje – celem studiów jest nabycie uprawnień do nauczania przedmiotu przyroda w klasach IV-VI szkoły podstawowej zgodnie z założeniami systemu oświaty.

Warunki ukończenia studiów: na podstawie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania.
Zajęcia: soboty i niedziele dwa razy w miesiącu

Program studiów: obejmuje 377 h dydaktycznych. W planie szkolenia występują następujące przedmioty:

 • Holistyczne ujmowanie świata przyrody
 • Człowiek i środowisko regionu, Polski, Ziemi
 • Organizmy w środowisku przyrodniczym
 • Dydaktyczne aspekty nauczania treści przyrodniczych
 • Psychopedagogiczne uwarunkowania pracy nauczyciela
 • Prawne aspekty pracy nauczyciela
 • Zasoby środowiska przyrodniczego regionu, Polski, Ziemi
 • Podstawy fizyki i chemii
 • Elementy anatomii i fizjologii człowieka
 • Multimedia w edukacji
 • Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej
 • Biologiczno-geograficzne zajęcia terenowe

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: do 12 września 2008, Dziekanat Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

Zasady przyjęć: złożenie kompletu dokumentów

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2008

Opłata za semestr: 1 300 zł

Numer konta bankowego: 42103019992401607000128301

Informacji udziela: mgr Maria Młynarska –Kierownik Dziekanatu WBiNoZ
Adres: Pl. M. Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Telefon: (0-81) 537-52-16
Faks: (0-81) 537-54-14
E-mail: binoz@umcs.lublin.pl
www.umcs.lublin.pl

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego
 • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
 • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
  które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test