1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383516

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 1320.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 1320.00 pln
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia
• w Lublinie,
• w Kolegium Licencjackim UMCS w Radomiu
3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia nauczycielskie INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z HISTORIĄ
• w Lublinie, 
• w Kolegium Licencjackim UMCS w Radomiu
Nowa matura
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu z następujących przedmiotów (dwa do wyboru), na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
- język polski,
- historia,
- matematyka,
przeliczane według zasady:
- poziom rozszerzony 1%=1 punkt
- poziom podstawowy 1%=0,75 punktu.
Minimum dopuszczające do dalszej kwalifikacji to 45 punktów.
Stara matura
Postępowanie kwalifikacyjne przyjmie formę rozmowy dotyczącej znajomości:
- historii Polski,
- historii literatury polskiej,
- względnie matematyki, zamiast jednego z wyżej wymienionych przedmiotów.
Kandydat będzie mógł uzyskać z każdego przedmiotu od 0 do 100 punktów.
3-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia
Rekrutacja odbywa się według kolejności złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.
2-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Studia podyplomowe

Organizator

Wydział Humanistyczny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Adres: 20-032 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
Telefon: 081-537-53-77; 081-537-27-06
Faks:081-537-53-77
E-mail: alicjamatczuk@tlen.pl; sekretar@biblio.umcs.lublin.pl
www: http://biblio.umcs.lublin.pl


Kierownik Studiów Podyplomowych – dr Alicja Matczuk

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (w tym licencjat) i pracujących w szkolnych centrach informacji, w różnych typach bibliotek i ośrodkach informacji, pragnących uzyskać kwalifikacje bibliotekoznawcze oraz pogłębić wiedzę i umiejętności zawodowe. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów, zadanie egzaminów z ustalonych przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

Program studiów – Program studiów obejmuje przedmioty: bibliotekarstwo, czytelnictwo i komunikacja społeczna, bibliografia i inne źródła informacji, nauka o informacji i technologii inf., historia książki. Ponadto w zakres studiów wchodzą przedmioty dające praktyczne umiejętności w zakresie wyszukiwania i stosowania komputerowych systemów bibliotecznych oraz dotyczące pracy z czytelnikiem oraz kultury współczesnej. 

Studia trwają 3 semestry; 350 godzin; systemem zaocznym – zjazdy sobotnio-niedzielne zwykle 2 razy w miesiącu.

Opłata za semestr - ok. 1300 zł. (przy liczebności grupy 26-28 osób)

Numer konta bankowego: 21103019992475127000128301

Zasady przyjęć - złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów
  • 2 zdjęcia
  • zaświadczenie o stażu pracy w bibliotece
  • ksero dowodu osobistego


Termin i miejsce przyjmowania dokumentów – dokumenty należy składać do 11 lipca i od 1 do 30 września w godz. 9.00-14.30 sala 48 lub p. 035, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 (Stara Humanistyka).

Informacji udziela: p. Danuta Grzeszczuk (sekretariat, p. 035); dr Alicja Matczuk (p. 032 A)
Adres:20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
Telefon: 081-537-53-77; 081-537-27-06
Faks:081-537-53-77
E-mail: alicjamatczuk@tlen.pl
www: http://biblio.umcs.lublin.pl 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test