1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383115

Bankowość i finanse

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1700.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie
Adres: Pl. M. Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Telefon: 081 5375221
Fax: 081 537 5055
E-mail: ekonomia@umcs.lublin.pl
www: http://ekonomia.umcs.lublin.pl/

Kierownik studiów podyplomowych: dr Piotr Zieliński

Czas trwania: 2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu, w godz. 9.00 – 16.00; łącznie 240 godz.)

Opis studiów: Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawne i administracyjne lub o zbliżonym profilu. Ukończenie studiów - na podstawie uzyskanych zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, pozytywnej oceny pracy końcowej oraz zdanego egzaminu końcowego.

Program studiów : system bankowy, finanse publiczne, zarządzanie finansami banku, rynki i instrumenty finansowe, prawo gospodarcze, statystyka bankowa, zastosowanie informatyki w statystyce bankowej, bank centralny i polityka pieniężna, marketing bankowy, rozliczenia pieniężne, operacje bankowe, prawo dewizowe, seminarium dyplomowe.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: od 23 czerwca do skompletowania grupy. Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
pl. M. Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pok. 302 tel. 081 537 50 55, pok. 303 tel. 081 537 51 82, pok. 304
tel. 081 537 52 21

Zasady przyjęć: na podstawie złożonego kompletu dokumentów według kolejności zgłoszeń.

Data rozpoczęcia zajęć : październik 2008 r.

Opłata za semestr: ok. 1700 zł.

Numer konta bankowego: 13103019992406287000128201

Informacji udziela : Pani Ewa Rzędzian
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
pl. M. Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pok. 302 tel. 081 537 50 55, pok. 303 tel. 081 537 51 82, pok. 304
tel. 081 537 52 21,  fax 081 537 50 55
E-mail: studekon@hektor.umcs.lublin.pl
www: http://ekonomia.umcs.lublin.pl/

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test