1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380435

Archiwistyka

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Instytut Historii
Adres: Plac M. Curie-Skodowskiej 4a, 20-031 Lublin
Telefon: 081 537-52-82
Faks: 081 537-26-64
E-mail: insthist@klio.umcs.lublin.pl
WWW: historia.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych: dr hab. Janusz Łosowski

Czas trwania: 2 semestry

Opis studiów:

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra, którzy nie ukończyli specjalności archiwistycznej.
Celem studiów jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu historii ustroju i dziejów kancelarii, podstaw organizacji i zarządzania oraz teorii i metodyki archiwalnej potrzebnej do wykonywania zawodu archiwisty.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje potrzebne do pracy w charakterze archiwisty zakładowego oraz pracownika archiwum państwowego.
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów, złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie pozytywnej obecny promotora i recenzenta oraz jej obrona. Polega na odpowiedzi na pytania, zadawane przez recenzenta, promotora i kierownika Studium, związane z problematyką pracy dyplomowej.

Program studiów:

Nazwa przedmiotu
Rodzaj zajęć
Ilość godzin

1. Historia ustroju administracyjnego w Polsce w XX w.

Wykład, konwersatorium
20

2. Dzieje systemów kancelaryjnych XX w.

Wykład, ćwiczenia
20

3. Podstawy organizacji i zarządzania

Konwersatorium
20

4. Wybrane elementy komunikacji społecznej

Wykład, konwersatorium
20
5. Metodyka archiwalna
Wykład, konwersatorium, ćwiczenia praktyczne
30

6. Problemy oceny i selekcji dokumentacji współczesnej

Konwersatorium
10

7. Historia i teoria archiwistyki

Ćwiczenia
10
8. Archiwum zakładowe
Ćwiczenia praktyczne
20

9. Technika komputerowa we współczesnych kancelariach i archiwach

Ćwiczenia praktyczne
30
10. Seminarium dyplomowe
Seminarium
20
Razem

200


Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: Instytut Historii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 a, pok. 309 lub 316 w nowym gmachu Humanistyki.

Zasady przyjęć: dla osób spełniających wymogi na podstawie złożonej dokumentacjiOpłata za semestr: 1300 zł

Numer konta bankowego: 75103019992475147000128201

Informacji udziela: dr hab. Janusz Łosowski
Adres: Plac M. Curie-Skodowskiej 4a, 20-031 Lublin
Telefon: 081 537-52-82
Faks: 081 537-26-64
E-mail: insthist@klio.umcs.lublin.pl
WWW: historia.umcs.lublin.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test