1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383527

Podyplomowe studia w zakresie ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA dla kadry kierowniczej w ochronie zdrowia

Wydział Prawa i Administracji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1700.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Prawa i Administracji
Adres: 20-031 Lublin, pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, www.umcs.lublin.pl

Współorganizator: Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 7a, tel. (0-81) 532-62-24, 743-79-13,
www.cssa.lublin.pl , szkolenia@cssa.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych: dr Paweł Sadowski

Czas trwania: 2 semestry

Opis Studiów: Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej w służbie zdrowia legitymującej się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania placówek służby zdrowia oraz kształtowanie umiejętności menedżerskich do kierowania tymi jednostkami.


Warunki ukończenia studiów – uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania, przygotowanie pracy kontrolnej i końcowej.


Program studiów


Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: dokumenty przyjmuje oraz udziela informacji o terminie rozpoczęcia zajęć Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji.

Zasady przyjęć: złożenie kompletu dokumentów.


Opłata za semestr: 1700 zł.

Numer konta bankowego: 28103019992404767000128201

Informacji udziela: Hanna Wójtowicz
Adres: ul. Spokojna 7a , 20-074 Lublin
Telefon: 081 – 743-79-13
Faks: 081 – 53-204-79
E-mail: szkolenia@cssa.lublin.pl
www: cssa.lublin.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test