1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » politechnika lubelska
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Zarządzanie i organizacja zamówień publicznych

Wydział Zarządzania

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1950.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i organizacja zamówień publicznych organizowane są przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

Studia trwają 2 semestry (12 zjazdów - 7 w I semestrze, 5 zjazdów w II semestrze).

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów wraz z opłatą czesnego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • odpis ukończenia uczelni wyższej (dyplom: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera),
 • 2 fotografie,
 • dowód wpłaty czesnego.

Należy również podać numer konta lub adres na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione.

 

Zapisy przyjmowane są w dziekanacie Wydziału Zarządzania, pokój nr. 6. 

Komplet wymaganych dokumentów można również przesłać pocztą na adres:

Politechnika Lubelska

Dziekanat Wydziału Zarządzania

ul. Nadbystrzycka 38

20-618 Lublin

 

Czesne

Opłata za całość studiów wynosi 3900 zł (można opłacać w 2 semestralnych ratach po 1950 zł, płatne z góry). Opłata obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

 

Informacje dodatkowe i zapisy w sekretariacie studiów -  

tel.: (+81)538.46.44.

 

 

Kierownik studiów:

dr inż. Zygmunt Żminda, tel. 509.925.121.

 

Przedmioty

 • Podstawy zamówień publicznych
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo zamówień publicznych - przepisy wykonawcze
 • Tryb postępowania w zamówieniach publicznych
 • Prawo zamówień publicznych - rola innych ustaw
 • Elementy prawa cywilnego
 • Umowy w sprawie zamówień publicznych
 • Metody rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Techniki negocjacji w zamówieniach publicznych
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Regulamin wewnętrzny zamówień publicznych
 • Dokumentacja zamówień publicznych
 • Ocena przedsiębiorstwa na podstawie dokumentów finansowych
 • Środki ochrony prawnej
 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Prawo gospodarcze
 • Rola internetu w komunikacji z oferentami
 • Finanse publiczne w warunkach małego przedsiębiorstwa

 

Wykaz osób prowadzących zajęcia

 

 

Politechnika Lubelska:

 

 

prof. dr hab. Ewa Bojar

prof. dr hab. Wiesław Janik

prof. dr hab. inż. Marek Opielak

dr Matylda Bojar

dr Magdalena Miszczuk

dr Anna Rakowska

mgr Blanka Wasilewska

dr inż. Zygmunt Żminda

inż. Krzysztof Brogowski

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych (OSRiKZP) oraz Urząd Zamówień Publicznych:

 

 

mgr Anna Gnys

mgr Marek Koleśnikow

mgr Andrzej Górny

mgr Grzegorz Jasiński

mgr Zbigniew Kłoda

inż. Krzysztof Brogowski

mgr Jan Raubo

mgr Marek Okniński

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test