1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » politechnika lubelska
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Multimedialne systemy teleinformatyczne

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1850.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia organizuje Katedra Elektroniki.

Celem studium jest podniesienie kwalifikacji w zakresie użytkowania i diagnostyki sieci komputerowych, technik i usług multimedialnych oraz prawnych aspektów ochrony własności intelektualnych i technik negocjacji.

Zakres tematyczny studium obejmuje: technikę światłowodową, sieci telekomunikacyjne, lokalne sieci komputerowe, sieci TCP/IP, techniki i usługi multimedialne, prawo własności intelektualnych, techniki negocjacji.

Dopuszcza się również udział studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów szkół średnich, przy czym ci ostatni nie uzyskają dyplomu ukończenia studiów, a jedynie zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr hab. inż. Waldemar Wójcik, prof. PL. 

Czas trwania: dwa semestry.

Zasady naboru: nabór wolny, wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych.

Termin zgłoszeń: do 10 października.

Opłaty: 1850 zł. za semestr (istnieje możliwość zapłaty w 2 ratach:
1 rata 500 zł, 2 rata 1350 zł )

 

   Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy i działania systemów teleinformatycznych i sieci komputerowych przeznaczonych do realizacji nowoczesnych usług multimedialnych. Celem edukacji będzie podniesienie kwalifikacji w zakresie użytkowania lokalnych sieci komputerowych, technik i usług multimedialnych oraz prawnych aspektów ochrony własności intelektualnej i zmian prawnych związanych z integracją europejska. W zakresie studiów znajdują się również takie nowoczesne zagadnienia inżynierskie jak: technika światłowodowa, sieci telekomunikacyjne, techniki i usługi multimedialne, jakość usług multimedialnych.

Studia Podyplomowe przygotowują do administrowania i poprawnej konfiguracji złożonych systemów teleinformatycznych, pozwalając na aktywne uczestnictwo w rynku elektronicznym.

 

Program obejmuje zagadnienia projektowania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych oraz ich współpracy z sieciami rozległymi.

 

Poznanie i zrozumienie tych zagadnień jest niezbędne dla każdej osoby zajmującej się wykorzystaniem i rozbudową infrastruktury sieciowej przedsiębiorstwa czy też jej optymalnym wykorzystaniem w kontekście korzystania i świadczenia usług w sieciach rozległych, takich jak współczesny Internet.

 

Telefon:

(0-81) 53 84 309 - sekretariat Katedry Elektroniki, pani Krystyna Mazuś

(0-81) 53 84 311 - opiekun ds. organizacyjnych, mgr inż. Piotr Kisała

Faks:

(0-81) 53 84 312

Adres pocztowy:

ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin

Poczta elektroniczna:

Informacje ogólne: mst@politechnika.lublin.pl
Webmaster:
p.kisala@pollub.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test