1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » politechnika lubelska
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Zarządzanie sieciami komputerowymi

Wydział Zarządzania

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia organizuje Zakład Systemów Informatycznych Katedry Zarządzania.

Studia stopnia drugiego przeznaczone są dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie stosowania najnowocześniejszych technik informatycznych.

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Jan Smołka.

Czas trwania: dwa semestry.

Zasady naboru: kolokwium kwalifikacyjne z podstaw oprogramowania obiektowego w języku Turbo Pascal lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: Informatyka w zarządzaniu, Nauczanie informatyki, Informatyka w szkole technicznej.

Termin zgłoszeń: nabór ciągły.

Opłaty: 1400 zł za semestr.

Dodatkowe informacje:

tel.: (81) 525.42.14, fax: (81) 524.39.49

e-mail: zsi@dune.pol.lublin.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test