1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » politechnika lubelska
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Administrowanie sieciami komputerowymi

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1850.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Nabór wolny, wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych; dopuszcza się również udział studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów szkół średnich (ci ostatni otrzymują jedynie zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach). Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy i działania systemów teleinformatycznych i sieci komputerowych przeznaczonych do realizacji nowoczesnych usług multimedialnych. Celem edukacji będzie podniesienie kwalifikacji w zakresie użytkowania lokalnych sieci komputerowych, technik i usług multimedialnych oraz prawnych aspektów ochrony własności intelektualnej i zmian prawnych związanych z integracją europejska. W zakresie studiów znajdują się również takie nowoczesne zagadnienia inżynierskie jak: technika światłowodowa, sieci telekomunikacyjne, techniki i usługi multimedialne, jakość usług multimedialnych.

 

Studia Podyplomowe przygotowują do administrowania i poprawnej konfiguracji złożonych systemów teleinformatycznych, pozwalając na aktywne uczestnictwo w rynku elektronicznym.

 

Program obejmuje zagadnienia projektowania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych oraz ich współpracy z sieciami rozległymi.

 

Poznanie i zrozumienie tych zagadnień jest niezbędne dla każdej osoby zajmującej się wykorzystaniem i rozbudową infrastruktury sieciowej przedsiębiorstwa czy też jej optymalnym wykorzystaniem w kontekście korzystania i świadczenia usług w sieciach rozległych, takich jak współczesny Internet.

 

Telefon:

(0-81) 53 84 309 - sekretariat Katedry Elektroniki, pani Krystyna Mazuś

(0-81) 53 84 311 - opiekun ds. organizacyjnych, mgr inż. Piotr Kisała

Faks:

(0-81) 53 84 312

Adres pocztowy:

ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin

Poczta elektroniczna:

Informacje ogólne: ask@politechnika.lublin.pl
Webmaster: p.kisala@pollub.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test