1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » politechnika lubelska
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Studium pedagogiczne

Wydział Podstaw Techniki

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe b.d.
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studium pedagogiczne organizowane jest przez Katedrę Metod i Technik Nauczania. Trwa 3 semestry i obejmuje minimum 330 godz. z zakresu psychologii i socjologii, pedagogiki, metodyki przedmiotowej, techniki środków dydaktycznych oraz 150 godz. (8 tyg.) praktyki pedagogicznej. Kończy się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem końcowym. 

Studium przygotowuje i daje uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów.

Kierownik Studiów Podyplomowych: prof. dr hab. Franciszek Lis.

Zasady naboru uczestników do Studium Pedagogicznego:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie, że jest się studentem IV lub V roku studiów,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela i studiów pedagogicznych,
  • zobowiązanie do terminowego regulowania wymaganych opłat

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test