1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » politechnika lubelska
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Rzeczoznawstwo pojazdów i ciągników,

Wydział Mechaniczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1700.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Zaoczne studia podyplomowe w zakresie:

 • Rzeczoznawstwo pojazdów i ciągników.

Organizator: Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej

Katedra Silników Spalinowych i Transportu

20-618 Lublin ul. Nadbystrzycka 36

tel./fax: (81) 5384258

e-mail: wm.kss@pollub.pl

Studia adresowane są głównie do:

 • pracowników pracujących w zapleczu motoryzacyjnym i służbach nadzorujących stacje obsługi,
 • osób zainteresowanych rzeczoznawstwem samochodowym, rozliczaniem szkód komunikacyjnych i opiniowaniem o przyczynach wypadków motoryzacyjnych,
 • nauczycieli przedmiotów motoryzacyjnych i zajmujących się edukacją bezpieczeństwa drogowego,
 • pracowników firm ubezpieczeniowych i organów dochodzeniowych zajmujących się wypadkami drogowymi,
 • osób zamierzających uzupełnić i uaktualnić wiedzę motoryzacyjną.

 

Kierownik Studiów Podyplomowych: prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas.

Czas trwania: 2 semestry (łącznie 245 godzin).

Termin składania dokumentów: do 30 września.

Zasady doboru: złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • teczka do akt
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kwestionariusz osobowy
 • dwie fotografie
 • odpis dyplomu ukończenia studiów

Opłata za studia: 2 x 1700 zł = 3400 zł.

Organizacja zajęć: w soboty i niedziele, 7 razy w semestrze według ustalonego programu.

Uzyskane kwalifikacje:

merytoryczne przygotowanie osób do uzyskania statusu rzeczoznawcy, diagnosty lub nauczyciela wiedzy o bezpieczeństwie samochodowym i drogowym.

Warunki ukończenia studiów:

uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz pozytywnej oceny pracy końcowej.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test