1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » politechnika lubelska
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Master of Business Administration

Wydział Zarządzania

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 4425.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Master of Business Administration


mba.pol.lublin.pl

 

Studia Master of Business Administration prowadzone są przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania Gospodarką we współpracy z University of Illinois (USA).

 

W zależności od posiadanego przez kandydatów wykształcenia studia trwają 2 lub 4 semestry*).

  

Zajęcia prowadzone przez wykładowców amerykańskich (ok. 50%) tłumaczone są na język polski, nie jest wymagana znajomość języka angielskiego. Wykłady i inne zajęcia dla studentów prowadzone są według standardów University of Illinois.

 

W trakcie studiów słuchacze będą mogli wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania, a także poznają najnowsze trendy w gospodarce międzynarodowej.

 

 

 

Czas trwania: 2 semestry (studia uzupełniające) lub 4 semestry*).

 

*) Proszę zapoznać sięz warunkami i kryteriami przyjęcia publikowanymi na stronach internetowych Polsko-Amerykańskich Podyplomowych Studiów Menedżerskich: http://mba.pol.lublin.pl.

 

 

Opłata: 8.950 PLN (uzupełniające studia MBA - dwusemestralne) lub 13.250 PLN (4 semestry) - płatne w ratach.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

Ewa Daszczuk

sekretariat Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

telefon: (+81) 53.84.526

 

 mba@rekt.pol.lublin.pl

 

 

Więcej informacji oraz formularze aplikacyjne dostępne są na stronach internetowych Polsko-Amerykańskich Podyplomowych Studiów Menedżerskich:

http://www.mba.pol.lublin.pl oraz http://mba.pol.lublin.pl

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test