1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » politechnika lubelska
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz ocena energetyczna budynków

Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 2650.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z problematyką racjonalnego użytkowania energii w budownictwie, przygotowanie słuchaczy do wykonywania audytów energetycznych budynków oraz do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych.

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły co najmniej studia magisterskie. Preferowane są kierunki takie jak budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne. Ukończenie studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym pozwoli na uzyskanie uprawnień zawodowych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Po ukończeniu studiów nie ma konieczności poddawania się procedurze egzaminu przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. Nr 191 poz. 1373) studia te uznaje się za równorzędne ze szkoleniem oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu. Podczas toku studiów będą obowiązywały zasady MNiSW oraz Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej. Program studiów uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Infrastruktury i został zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Kierownik Studiów:         dr inż. Wiesława Banachewicz

Czas trwania:                 dwa semestry


Zasady naboru:             udokumentowanie ukończenia co najmniej studiów magisterskich w      rozumieniu
przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku technicznym takim jak budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, energetyka   lub pokrewne oraz złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku   ukończenia innych kierunków studiów, wskazane jest udokumentowanie   średniego wykształcenia technicznego

 

Koszt studiów:               5300 zł za rok

 
Dodatkowe informacje:  Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej

                                    ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
                                    tel. (81) 538 43 84
     
                              e-mail: a.bukowska@pollub.pl

 

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test