1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » lubelska szkoła wyższa im. króla władysława jagiełły w lublinie
Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

Zdrowie Publiczne

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1900.00 pln 1700.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

Studia licencjackie


Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły prowadzi nabór na wyższe studia zawodowe na następujących kierunkach:


 1. Finanse i rachunkowość
 2. Zdrowie publiczne


Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów wyższych na poszczególne kierunki jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz złożenie kompletu dokumentów.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:

* świadectwo dojrzałości - oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie,
* zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów (od lekarza pierwszego kontaktu),
* 4 fotografie (format legitymacyjny - 35 mm x 45 mm),
* podanie na studia (kwestionariusz do pobrania w dziekanacie lub na stronie internetowej - kierunek Zdrowie Publiczne (Pobierz: DOC), kierunek Finanse i Rachunkowość (Pobierz: DOC)
* dowód osobisty (możliwość skopiowania na miejscu),
* dowód wpłaty wpisowego na studia (druki do pobrania w dziekanacie, lub Pobierz: PDF).


Dokumenty można składać od maja do końca września 2008 r. (studia dzienne)
od maja do 4 października 2008 r. (studia zaoczne)

Dokumenty na kierunki:
Finanse i rachunkowość - należy składać w dziekanacie Wydziału Ekonomicznego,
Zdrowie publiczne - należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w siedzibie Szkoły.

OPŁATY
Kierunek Studia dzienne Studia zaoczne Wpisowe
Finanse i rachunkowość 1800 zł za semestr(lub 2 raty po 950 zł) 1600 zł za semestr (lub 2 raty po 850 zł) 250 zł
Zdrowie publiczne 1900 zł za semestr (lub 2 raty po 1000 zł) 1700 zł za semestr (lub 2 raty po 900 zł) 250 zł


TERMINY UISZCZANIA OPŁAT:
Semestr zimowy: 10.IX, 10.XI
Semestr letni: 10.II, 10.V

INFORMACJI UDZIELA:


Dziekanat Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły
ul. Archidiakońska 6, 20-113 Lublin
tel.: 081/441 33 01, fax: 081/441 33 02

Dziekanat czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku: 8.30-16.00
w soboty:8.30-14.00

e-mail: podyplomowe@lsb.edu.pl

Numer konta:
Bank Ochrony Środowiska O/Lublin
88 1540 1144 2001 6418 0500 0003

O kierunku

Zdrowie publiczne


(studia I stopnia)

Studia na kierunku zdrowie publiczne prowadzone są już od wielu lat w USA i UE. Proces dydaktyczny oraz treści programowe zgodne są z wymogami określonymi w standardach nauczania. Rekrutacja kandydatów odbywa się na podstawie akredytacji udzielonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Absolwenci z tytułem licencjata zdrowia publicznego będą mogli kontynuować uzupełniające studia magisterskie (II stopnia) w Akademii Medycznej w Lublinie.
Studia kształcą teoretycznie i praktycznie w specjalizacjach:


 1. higiena i epidemiologia
 2. pracownik socjalny
 3. zarządzanie w służbie zdrowia
 4. promocja i edukacja zdrowotna
 5. kosmetologia ogólna (dla techników usług kosmetycznych) NOWOŚĆ!!!* 1. Dla kogo przeznaczone?

  Absolwenci szkół średnich pragnący kontynuować naukę oraz osoby pracujące pragnące podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe lub zmienić kierunek wykształcenia.
  Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał umiejętność oceny stanu zdrowia populacji, jego uwarunkowań oraz analizy związków między określonymi cechami populacji, co pozwoli mu na samodzielne działanie np.: w sytuacjach kryzysowych czy też prowadzenie wszelkiego rodzaju dokumentacji medycznej.
  W związku z wydłużaniem się średniej długości życia i związanego z tym zjawiska starzenia się społeczeństwa, szczególnie ważne są problemy geriatrii, gerontologii oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  W podnoszeniu jakości życia i promowaniu zdrowego stylu życia pomogą absolwentom podstawy dydaktyki, pedagogiki oraz zajęcia z medycyny naturalnej.
  Podstawowy zasób wiedzy z medycyny znacznie ułatwi poruszanie się w szeroko rozumianej problematyce zdrowia.
  Przedmioty taki jak podstawy marketingu, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia negocjacji, media w edukacji zdrowotnej, a także ciekawe zajęcia rozwijające osobowość i poszerzające horyzonty dadzą większe szanse na znalezienie ciekawej pracy.

  Absolwenci kierunku zdrowie publiczne mogą być zatrudnieni w palcówkach ochrony zdrowia w tym: w stacjach sanitarno - epidemiologicznych, szpitalach, sanatoriach, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, zakładach opiekuńczych (domach opieki społecznej, hospicjach), placówkach nauczania i wychowania oraz w administracji rządowej i samorządowej. Celem kształcenia jest przygotowanie pracownika zdrowia publicznego, który w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę i przy wykorzystaniu nabytych umiejętności będzie w stanie realizować zadania związane z rozpoznaniem i oceną podstawowych zagrożeń zdrowia oraz jego ochroną.

  * Specjalizacja: kosmetologia ogólna kierowana jest do kosmetyczek, posiadających tytuł technika usług kosmetycznych, które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu kosmetologii w aspekcie szeroko pojętej problematyki zdrowotnej oraz uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł zawodowy licencjat.

  Absolwent kierunku zdrowie publiczne, ze specjalizacją: kosmetologia ogólna będzie posiadał wiedzę ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z kosmetologii. Powinien umieć planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem. Powinien umieć współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Będzie ponadto posiadał podstawowe wiadomości z zakresu medycyny naturalnej, prawa, ekonomii i zarządzania, metod badawczych oraz umiejętności wykorzystania systemów informatycznych.

  Zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne będą stanowiły podstawę do zatrudnienia w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. Poza tym absolwenci zdobędą podstawowy zasób wiedzy z medycyny, co znacznie ułatwi im poruszanie się w szeroko rozumianej problematyce zdrowia. 2. Wymagania formalne / rekrutacja

  1. wykształcenie średnie (świadectwo dojrzałości - oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie)
  2. zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów (od lekarza pierwszego kontaktu)
  3. 4 fotografie (format legitymacyjny - 37 mm x 52 mm)
  4. podanie na studia (kwestionariusz do pobrania w dziekanacie lub Pobierz: DOC)
  5. dowód osobisty (możliwość skopiowania na miejscu)
  6. dowód wpłaty wpisowego na studia (druki do pobrania w dziekanacie, lub Pobierz: PDF)
   Numer konta:
   Bank Ochrony Środowiska O/Lublin
   88 1540 1144 2001 6418 0500 0003

 3. Liczba godzin
  Studia dzienne ok. 2600 godzin, zajęcia od poniedziałku do piątku
  Studia zaoczne ok. 2080 godzin, zajęcia w piątki (16.00-21.00), soboty i niedziele (8.00-19.00), ok. 11 zjazdów na semestr

 4. Wykładowcy
  Zajęcia prowadzą wykładowcy (profesorowie i doktorzy medycyny) z Akademii Medycznej, Instytutu Żywności i Żywienia, Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Medycyny Wsi, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz praktycy ze stacji sanitarnych.

 5. Praktyki
  W ramach studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych (wymagane 4 tygodnie) oraz placówkach opiekuńczych (hospicja, domy pomocy społecznej) (wymagane 4 tygodnie).
 6. Dyplomy, świadectwa
  Absolwenci naszej Uczelni uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych oraz tytuł - licencjat.
 7. Kontynuacja
  Absolwenci LSW mogą kontynuować naukę w na tym kierunku na studiach uzupełniających magisterskich na Akademii Medycznej w Lublinie bądź skorzystać z bogatej oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Lubelską Szkołę Wyższą.
 8. Zaplecze naukowo-dydaktyczne
 9. Stypendia, nagrody
  Studenci LSW mogą korzystać z następujących stypendiów:

  1. stypendia socjalne i żywieniowe dla studentów studiów dziennych i zaocznych
  2. dofinansowanie do zakwaterowania dla studentów studiów dziennych
  3. stypendia naukowe dla studentów studiów dziennych i zaocznych
  4. stypendia motywacyjne dla studentów studiów dziennych

  Co roku przyznawane są również nagrody Rektora Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły za najlepszą pracę licencjacką.
 10. Cena i harmonogram opłat
  Wpisowe: 250,- zł (opłata jednorazowa)
  Czesne (opłata za semestr):
  *Studia dzienne 1900,- zł lub dwie raty po 1000,- zł
  *Studia zaoczne 1700,- zł lub dwie raty po 900,- zł
  Wysokość opłat nie ulega zmianie przez cały okres studiów.
  Egzaminy:

 11. Informacji udziela:
  Dziekanat Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły
  ul. Archidiakońska 6, 20-113 Lublin
  Dziekanat czynny w godzinach:
  od poniedziałku do piątku: 8.30-16.00, w soboty: 8.30-14.00
  tel.: 081/441 33 01,
  fax: 081/441 33 02,
  Strona WWW: www.lsw.edu.pl,
  e-mail: dziekanat.zp@lsb.edu.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test