1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » lubelska szkoła wyższa im. króla władysława jagiełły w lublinie
Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

Bezpieczeństwo i higiena w środowisku pracy

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Bezpieczeństwo i higiena w środowisku pracy


Adresaci studiów:
Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy w:

* administracji rządowej lub samorządowej,
* publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
* placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
* publicznych i prywatnych szkołach,
* instytucjach kultury,
* przedsiębiorstwach i zakładach uspołecznionych i nieuspołecznionych

Korzyści:
Uzyskanie wiedzy w zakresie:

* przepisów prawa pracy,
* identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych występujących w procesach pracy oraz ocen ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
* organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uzyskanie możliwości praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas studiów na stanowisku starszego inspektora - głównego specjalisty (Rz. Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bhp - Dz.U. nr 246 poz. 2468 z 2004 r.).

Wymagania formalne
Dyplom ukończenia studiów wyższych (obowiązek okazania przed ukończeniem studiów podyplomowych).

Koszt
wpisowe: 300,- PLN
czesne: 2800,- PLN

Możliwość płatności w ratach:
> 2 raty po 1.400,- PLN
> 4 raty po 700,- PLN

Do Pobrania: Kwestionariusz zgłoszeniowy

Rekrutacja

WYMAGANIA FORMALNE

1. dyplom ukończenia studiów wyższych (obowiązek okazania przed ukończeniem studiów podyplomowych)
2. 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
3. dowód osobisty (możliwość skopiowania na miejscu)
4. dowód wpłaty wpisowego na studia (druki do pobrania w dziekanacie)
5. formularz zgłoszeniowy (MS Word: DOC), (druk do pobrania w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych)

Numer konta:
Bank Ochrony Środowiska O/Lublin
88 1540 1144 2001 6418 0500 0003

INFORMACJI UDZIELA:
Dziekanat Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły
ul. Archidiakońska 6, 20-113 Lublin
tel.: 081/441 33 01, fax: 081/441 33 02

Dziekanat czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku: 8.30-16.00
w soboty:8.30-14.00

e-mail: podyplomowe@lsb.edu.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test