1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » lubelska szkoła wyższa im. króla władysława jagiełły w lublinie
Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

Rachunkowość

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1750.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Rachunkowość


we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Katowicach

Adresaci studiów: Studenci LSW podczas zajęć

* absolwenci szkół wyższych oraz studenci ostatniego roku studiów;
* osoby zamierzające pracować w charakterze głównego księgowego; nadzorujące pracę księgowości; czuwające nad właściwą kwalifikacją wpływów i wydatków; odpowiadające za sporządzenie bilansu księgowego firmy; nadzorując sporządzanie innych sprawozdań z działalności finansowej firmy;
* osoby kierując polityką finansową przedsiębiorstwa; kontrolujące struktury księgowo-finansowe; zarządzające kapitałami oraz decydujące o kierunkach ekspansji inwestycyjnej;
* analitycy finansowi, badający na podstawie dokumentacji rachunkowej możliwości finansowe firmy, np. w zakresie finansowania inwestycji;
* doradcy inwestycyjni, analizujący i wskazujący możliwości inwestycji kapitałowych.

Korzyści:

* przygotowanie do pracy w charakterze pracowników finansowo-księgowych przedsiębiorstw;
* uzyskanie wiedzy potrzebnej do prowadzenia biur rachunkowych;
* nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach rachunkowości.

Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez zdawania egzaminu w Ministerstwie Finansów (po spełnieniu pozostałych warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Dz.U. nr 120, poz. 1022).

Wymagania formalne
Dyplom ukończenia studiów wyższych (obowiązek okazania przed ukończeniem studiów podyplomowych)

Koszt
wpisowe: 300,- PLN
czesne: 3.500,- PLN

Możliwość płatności w ratach:
> 2 raty po 1.750,- PLN
> 4 raty po 875,- PLN

Do Pobrania: Kwestionariusz zgłoszeniowy

Rekrutacja

WYMAGANIA FORMALNE

1. dyplom ukończenia studiów wyższych (obowiązek okazania przed ukończeniem studiów podyplomowych)
2. 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
3. dowód osobisty (możliwość skopiowania na miejscu)
4. dowód wpłaty wpisowego na studia (druki do pobrania w dziekanacie)
5. formularz zgłoszeniowy (MS Word: DOC), (druk do pobrania w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych)

Numer konta:
Bank Ochrony Środowiska O/Lublin
88 1540 1144 2001 6418 0500 0003

INFORMACJI UDZIELA:
Dziekanat Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły
ul. Archidiakońska 6, 20-113 Lublin
tel.: 081/441 33 01, fax: 081/441 33 02

Dziekanat czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku: 8.30-16.00
w soboty:8.30-14.00

e-mail: podyplomowe@lsb.edu.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test