1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » lubelska szkoła wyższa im. króla władysława jagiełły w lublinie
Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

Finanse i rachunkowość

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1800.00 pln 1600.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Finanse i rachunkowość


Dla kogo przeznaczone?
Studenci LSW Absolwenci szkół średnich pragnący kontynuować naukę oraz osoby pracujące pragnące podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe lub zmienić kierunek wykształcenia

Specjalność: finanse przedsiębiorsw i bankowość

Wymagania formalne / rekrutacja

* wykształcenie średnie (świadectwo dojrzałości - oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie)
* zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów (od lekarza pierwszego kontaktu)
* 4 fotografie (format legitymacyjny - 35x45mm)
* podanie na studia (kwestionariusz do pobrania w Dziekanacie lub Pobierz: DOC)
* dowód osobisty (możliwość skopiowania na miejscu)
* dowód wpłaty wpisowego na studia (druki do pobrania w Dziekanacie)

Wykładowcy

* KUL
* UMCS
* praktycy z banków i instytucji finansowych

Dyplomy, świadectwa
Dyplom licencjata Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły

Kontynuacja
Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość chcący otrzymać tytuł magistra mogą kontynuować naukę na dwuletnich zaocznych studiach uzupełniających w Instytucie Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwenci LSW mogą również skorzystać z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Lubelską Szkołę Wyższą

Zaplecze naukowo-dydaktyczne
Zapewniamy studentom komfortowe warunki nauki (przestrzenne sale wykładowe, pomoce dydaktyczne - komputery, rzutniki, magnetofony, wideo), dobrze wyposażoną własną bibliotekę z czytelnią (70 tysięcy woluminów), a także możliwość korzystania z Biblioteki KUL oraz bezpłatny dostęp do Internetu

Stypendia
Uczelnia oferuje swoim studentom następujące stypendia i nagrody:

* stypendium socjalne dla studentów studiów dziennych i zaocznych
* stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych
* dofinansowanie do zakwaterowania
* stypendium motywacyjne za wyniki w nauce z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
* stypendium Ministra Edukacji i Sportu za osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia w sporcie
* nagrody Rektora Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły za najlepszą pracę licencjacką

Koszt

Wpisowe: 250 zł opłata jednorazowa

Czesne:

* studia dzienne: 1.800,- zł (za semestr) lub dwie raty po 950,- zł
* studia zaoczne: 1.600,- zł (za semestr) za lub dwie raty po 850,- zł

Egzaminy:

* warunek: 130,- zł

Rekrutacja

Studia licencjackie


Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły prowadzi nabór na wyższe studia zawodowe na następujących kierunkach:


  1. Finanse i rachunkowość
  2. Zdrowie publiczne


Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów wyższych na poszczególne kierunki jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz złożenie kompletu dokumentów.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:

* świadectwo dojrzałości - oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie,
* zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów (od lekarza pierwszego kontaktu),
* 4 fotografie (format legitymacyjny - 35 mm x 45 mm),
* podanie na studia (kwestionariusz do pobrania w dziekanacie lub na stronie internetowej - kierunek Zdrowie Publiczne (Pobierz: DOC), kierunek Finanse i Rachunkowość (Pobierz: DOC)
* dowód osobisty (możliwość skopiowania na miejscu),
* dowód wpłaty wpisowego na studia (druki do pobrania w dziekanacie, lub Pobierz: PDF).


Dokumenty można składać od maja do końca września 2008 r. (studia dzienne)
od maja do 4 października 2008 r. (studia zaoczne)

Dokumenty na kierunki:
Finanse i rachunkowość - należy składać w dziekanacie Wydziału Ekonomicznego,
Zdrowie publiczne - należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w siedzibie Szkoły.

OPŁATY
Kierunek Studia dzienne Studia zaoczne Wpisowe
Finanse i rachunkowość 1800 zł za semestr(lub 2 raty po 950 zł) 1600 zł za semestr (lub 2 raty po 850 zł) 250 zł
Zdrowie publiczne 1900 zł za semestr (lub 2 raty po 1000 zł) 1700 zł za semestr (lub 2 raty po 900 zł) 250 zł


TERMINY UISZCZANIA OPŁAT:
Semestr zimowy: 10.IX, 10.XI
Semestr letni: 10.II, 10.V

INFORMACJI UDZIELA:


Dziekanat Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły
ul. Archidiakońska 6, 20-113 Lublin
tel.: 081/441 33 01, fax: 081/441 33 02

Dziekanat czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku: 8.30-16.00
w soboty:8.30-14.00

e-mail: podyplomowe@lsb.edu.pl

Numer konta:
Bank Ochrony Środowiska O/Lublin
88 1540 1144 2001 6418 0500 0003

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test