1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » lubelska szkoła wyższa im. króla władysława jagiełły w lublinie
Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

Profilaktyka zdrowotna - problemy higieny i epidemiologii

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Profilaktyka zdrowotna - problemy higieny i epidemiologii


Adresaci studiów:
Pracownicy:

* instytucji administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną,
* stacji sanitarno - epidemiologicznych, placówek oświaty zdrowia,
* szpitali i poradni leczniczo - zapobiegawczych, wychowawczo - zawodowych,
* placówek opiekuńczo - wychowawczych,
* w strukturach Narodowego Funduszu Zdrowia,
* jednostek gospodarki i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną,
* szkół publicznych i prywatnych,
* zatrudnieni w systemie ubezpieczeń społecznych.

Korzyści:

* pogłębienie wiedzy w zakresie postępów higieny i epidemiologii;
* poznanie podstawowych metod analizy sytuacji zdrowotnej populacji oraz opracowanie strategii profilaktycznych;
* możliwość praktycznego zastosowania wiedzy w codziennych czynnościach pracowników ochrony zdrowia.

Wymagania formalne
Dyplom ukończenia studiów wyższych (obowiązek okazania przed ukończeniem studiów podyplomowych).

Koszt
wpisowe: 300,- PLN
czesne: 3.000,- PLN

Możliwość płatności w ratach:
> 2 raty po 1.500,- PLN
> 4 raty po 750,- PLN

Do Pobrania: Kwestionariusz zgłoszeniowy

Rekrutacja

WYMAGANIA FORMALNE

1. dyplom ukończenia studiów wyższych (obowiązek okazania przed ukończeniem studiów podyplomowych)
2. 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
3. dowód osobisty (możliwość skopiowania na miejscu)
4. dowód wpłaty wpisowego na studia (druki do pobrania w dziekanacie)
5. formularz zgłoszeniowy (MS Word: DOC), (druk do pobrania w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych)

Numer konta:
Bank Ochrony Środowiska O/Lublin
88 1540 1144 2001 6418 0500 0003

INFORMACJI UDZIELA:
Dziekanat Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły
ul. Archidiakońska 6, 20-113 Lublin
tel.: 081/441 33 01, fax: 081/441 33 02

Dziekanat czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku: 8.30-16.00
w soboty:8.30-14.00

e-mail: podyplomowe@lsb.edu.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test