1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » lubelska szkoła wyższa im. króla władysława jagiełły w lublinie
Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

Kontrola i audyt wewnętrzny

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1750.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kontrola i audyt wewnętrzny


Adresaci studiów:

* pracownicy komórek audytu wewnętrznego administracji publicznej, instytucji finansowych (banki, ubezpieczyciele, firmy leasingowe, fundusze inwestycyjne i inne) oraz przedsiębiorstw,
* wszyscy inni absolwenci szkół wyższych (także po licencjacie) chcący uzyskać kompetencje i uprawnienia zawodowe.

Korzyści:

* uzyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu kierowania i zarządzania organizacją;
* zdobycie wiedzy niezbędnej do profesjonalnego wypełniania czynności zarządzania i monitorowania systemów nadzoru i kontroli;
* nabycie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności audytu wewnętrznego i kreowania pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych.

Wymagania formalne
Dyplom ukończenia studiów wyższych (obowiązek okazania przed ukończeniem studiów podyplomowych).

Koszt
wpisowe: 300,- PLN
czesne: 3.500,- PLN

Możliwość płatności w ratach:
> 2 raty po 1.750,- PLN
> 4 raty po 875,- PLN

Do Pobrania: Kwestionariusz zgłoszeniowy

Rekrutacja

WYMAGANIA FORMALNE

1. dyplom ukończenia studiów wyższych (obowiązek okazania przed ukończeniem studiów podyplomowych)
2. 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
3. dowód osobisty (możliwość skopiowania na miejscu)
4. dowód wpłaty wpisowego na studia (druki do pobrania w dziekanacie)
5. formularz zgłoszeniowy (MS Word: DOC), (druk do pobrania w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych)

Numer konta:
Bank Ochrony Środowiska O/Lublin
88 1540 1144 2001 6418 0500 0003

INFORMACJI UDZIELA:
Dziekanat Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły
ul. Archidiakońska 6, 20-113 Lublin
tel.: 081/441 33 01, fax: 081/441 33 02

Dziekanat czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku: 8.30-16.00
w soboty:8.30-14.00

e-mail: podyplomowe@lsb.edu.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test