1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie potencjałem kadrowym - studia menedżerskie MBA

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 3900.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi i przełożenie tego na praktyczne umiejętności pozwalające na zastosowanie poznanej wiedzy w konkretnych sytuacjach zawodowych nastawionych na kreowanie potencjału ludzkiego organizacji poprzez umacnianie działu personalnego, a tym samym budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Program skupia się na trzech wymiarach zarządzania zasobami ludzkimi: perspektywie jednostkowej (pojedynczego pracownika), perspektywie działu oraz perspektywie całej organizacji. Daje to systemowe spojrzenie na zarządzanie ludźmi w organizacji.

Przeznaczenie

Studia kierowane są przede wszystkim do osób pełniących funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionach kadrowych oraz pozostałych osób w pionach kadrowych, które pełnią tam kluczowe role. Kandydatami na studia mogą być również właściciele firm zatrudniający pracowników oraz osoby pragnące zdobyć kompleksowe kwalifikacje w zakresie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 336 godzin zajęć realizowanych podczas 21 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i treningów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń przewidzianych
w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Program studiów

Zajęcia integracyjne (8 godzin)
Zarządzanie strategiczne (16 godzin)
Budowanie wartości przedsiębiorstwa (16 godzin)
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie (16 godzin)
Marketing personalny (16 godzin)
Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w ZZL (32 godziny)
Transformacja funkcji ZZL - trendy (8 godzin)
Kompetencje profesjonalnego menedżera HR (20 godzin)
Prawne podstawy zarządzania kadrami (20 godzin)
Ubezpieczenia społeczne (8 godzin)
Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (32 godziny)
Organizacja i zarządzanie działem personalnym (8 godzin)
Współpraca ze związkami zawodowymi i Radą Pracowników (8 godzin)
Kontroling personalny (8 godzin)
Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich (16 godzin)
Analiza pracy, ocena wymagań pracy (8 godzin)
Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników (16 godzin)
Rozwój pracowników (16 godzin)
Systemy ocen okresowych (16 godzin)
Systemy motywacyjne i wartościowanie pracy (24 godziny)
Rola działu personalnego w zmianach – aspekt społeczny (16  godzin)
Seminarium dyplomowe (8 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test