1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1650.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej i właścicieli firm, pracowników pionów personalno-kadrowych, doradców personalnych oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 192 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i treningów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Program studiów

Planowanie zasobów ludzkich i analiza pracy (12 godzin)
Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników (12 godzin)
Psychologiczne aspekty rekrutacji i selekcji pracowników (8 godzin)
Systemy motywacyjne (12 godzin)
Wartościowanie pracy i wynagradzanie pracowników (12 godzin)
Zarządzanie kompetencjami (12 godzin)
Szkolenie i rozwój pracowników (16 godzin)
Systemy oceny pracy (16 godzin)
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (8 godzin)
Marketing personalny (8 godzin)
Public relations wewnętrzne (8 godzin)
Negocjacje i mediacje w sprawach pracowniczych (8 godzin)
Organizacja i zadania działu personalnego (8 godzin)
Kulturowe i etyczne aspekty ZZL (8 godzin)
Prawo pracy i kształtowanie zbiorowych stosunków pracy (16 godzin)
Ubezpieczenia społeczne (12 godzin)
Treningi interpersonalne (16 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test