1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie w policji - nowość!

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Nowoczesna policja stawia przed kadrą zarządzającą nowe wyzwania, wymagające stałego doskonalenia ich kompetencji. Rozwiązania, które sprawdziły się w instytucjach komercyjnych coraz częściej znajdują zastosowanie w sektorze publicznym w tym również w służbach mundurowych. Celem studiów jest dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania, którą można i powinno się zastosować w procesach kierowniczych w policji.

Przeznaczenie

Studia menedżerskie przeznaczone są dla osób, które sprawują lub przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w policji. Skorzystać z nich powinni zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni. Zachęcamy także inne osoby, które swoją przyszłość wiążą z administracją publiczną i chcą być przygotowani do nowych wyzwań, którym przyjdzie sprostać.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 188 godzin zajęć realizowanych podczas 12 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów

Trening interpersonalny (8 godzin)
Budowanie zespołu w pracy policyjnej (12 godzin)
Zarządzanie instytucją publiczną i komercyjną (8 godzin)
Zarządzanie kapitałem ludzkim w policji (16 godzin)
Pozyskiwanie środków europejskich przez policję (8 godzin)
Zarządzanie projektami (16 godzin)
Zarządzanie jakością w policji (8 godzin)
Powszechny model samooceny CAF (8 godzin)
Klient w praktyce policyjnej (12 godzin)
Kontrola zarządcza (8 godzin)
Budżet zadaniowy (16 godzin)
Zarządzanie ryzykiem (8 godzin)
Etyka policyjna (4 godziny)
Zarządzanie finansami w policji jako instytucji publicznej (12 godzin)
Informatyka w kontaktach policji ze społeczeństwem (8 godzin)
Współpraca policji z organizacjami pozarządowymi (4 godziny)
Budowanie wizerunku policji i policjanta (8 godzin)
Zarządzanie inwestycjami w policji w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) (12 godzin)
Zarządzanie zmianą (12 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test